woensdag 16 juli 2008

Verzamelen

Onlangs stuitten wij op een leuke groep bij Flickr: foto’s van boekenkasten. Gek als wij zijn op boeken hebben we gesmuld van deze pagina’s. Maar wij vinden boekenkasten pas écht leuk, wanneer ze iemands passie verraden, dus eigenlijk portretfoto’s zijn. Kortsluiting-Groningen heeft een vrijwel complete collectie van in zelfstandige uitgaven verschenen teksten van Trotski in het Duits, Engels en Nederlands. Op bijgaande foto is bijna die gehele verzameling te zien. Wat in de kast ontbreekt zijn enkele Duits- en Nederlandstalige uitgaven uit de politieke nalatenschap van Peter Drenth, die elders in de kamer staan; en de Pathfinder-bloemlezing Military writings, die naast de pc ligt omdat de redactie-Groningen in zijn spaarzame vrije tijd bezig is een tekst uit genoemde uitgave te vertalen.
Voor de liefhebber: hieronder een hoge-resolutiefoto, opdat ook de rugteksten gelezen kunnen worden.

De collectie is nog niet helemaal compleet: er mist nog een aantal schier onvindbare en dus peperdure brochures uit het begin van de vorige eeuw, alsmede een – ongetwijfeld helemaal onbetaalbare - door Trotski gesigneerde uitgave (zo kost het "gelinkte" boek 2.500 dollar).
The search continues…

(Mocht één onzer lezers met Flickr-account de foto willen plaatsen op de boekenkastpagina, of willen langskomen om zelf een foto te schieten: graag.)

Geen opmerkingen: