zaterdag 29 januari 2011

Een nieuwe carrière, een nieuw geluid


En bovendien: een nieuwe snuit. Geïnspireerd door de geslaagde make-over van Coen Peppelenbos, besloot ook Kortsluiting-Groningen zijn uiterlijk onder handen te nemen. Perfecte timing: aanstaande donderdag duikt hij namelijk de studio in, samen met zanger/pianist Harry Zijlstra (foto linksboven met guitaar), om een geëngageerde carnavalshitsingle op te nemen. Technicus en volkszanger Bert Hadders wordt geacht het geheel in goede sporen te leiden. Bij een nieuwe loopbaan hoort een passend uiterlijk; dus ziehier Karel "Mercury" ten Haaf:

De Arabische revolutie marcheert


Onderstaand artikel kregen we toegestuurd door collega schrijver en revolutionair-socialist Maurice Ferares, die in de begeleidende mail schreef: "dat doet een oud hart goed".

Vier maanden voordat het regiem van Ben Ali op 16 januari jl. werd weggejaagd door het Tunesische volk, combineerde een groep jonge hackers het beginnende verzet met een ongekende campagne op Internet. De groep, die op 4000 jongeren wordt geschat en zich het Collectief Anonymus noemt, begon ontelbare oproepen en afspraken voor het houden van vergaderingen en demonstraties te verspreiden: '’s Nachts zaten we aan het scherm en overdag waren we op straat,' zei een lid van de groep.
Wat is de betekenis van de gebeurtenissen in Tunesië? In hoeverre zullen ze een voorbeeld zijn voor de volken in andere Arabische landen dat op min of meer korte termijn zal worden gevolgd? En niet alleen voor de Arabische landen, maar ook in alle andere delen van de wereld nu miljoenen mensen meer dan ooit tevoren hebben ondervonden en begrepen dat het kapitalisme zich in een diepe crisis bevindt en die over hun ruggen tracht op te lossen. (Volgens het Internationaal Arbeidsbureau in Geneve zijn er momenteel 205 miljoen werklozen in de wereld waarbij miljoenen vrouwen die werkloos zijn geworden, maar zich niet hebben laten registreren, niet zijn meegeteld.) Wie zijn de grote spelers in dit enorme sociale en politieke gevecht en wie zal uiteindelijk de overwinning behalen? Zullen dat de volksmassa’s zijn, of toch weer de banken en grote ondernemingen, militairen – of religieuze leiders?
Wat zullen de gevolgen zijn van de Tunesische revolutie voor de verhoudingen in het Midden Oosten; tussen de Arabische landen onderling? Zullen ze een progressieve federatie vormen? Misschien zelfs een met Israël, als de Israëliers begrepen hebben, dat ze alleen in vrede kunnen leven wanneer ze hun rechtse leiders aan de kant zetten en hun land een eenheidsstaat voor joden en niet-joden wordt? Nethanjahu kan geen atoombom op Tunis gooien of de computers van het land te saboteren om het revolutionaire proces te stoppen met het argument dat het een bedreiging is voor het voortbestaan van Israël.
En de Palestijnen? Zullen zij afrekenen met president Abbas, die bereid bleek vrijwel heel Oost-Jerusalem aan Israël af te staan en genoegen te willen nemen met de terugkeer van een beperkt aantal van de vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen? (Al Jazira, de in Qatar gevestigde Arabische zender, maakte de inhoud van documenten afkomstig uit Palestijnse bron daarover op 23 januari bekend. Erekat de Palestijnse onderhandelaar heeft de juistheid ervan niet ontkend.)
Reeds nu zijn er allerlei tekenen dat wat in Tunesië momenteel gebeurt, de volken in de ander Arabische landen niet onberoerd laat. Dat hoeft niet te verwonderen want in de meeste van die landen bestaat grote ontevredenheid vooral onder de jongeren, maar zeker ook onder de ouderen, over de uitzichtloze situatie waarin ze verkeren. Miljoenen leven onder de grens van de armoede, de werkloosheid is enorm en de prijzen van de eerste levensbehoeften stijgen dagelijks door speculatie. De heersende klieken met hun presidenten die afkomstig zijn uit het leger zoals in Egypte en Algerije, of koninklijke families zoals in Marokko en Jordanië, laten hun volk honger lijden en vergaren grote rijkdommen door middel van de monopolies die ze bezitten op allerlei economische gebieden en die ze door nepotisme hebben verkregen en/of gewoon door grepen in de staatskas. Ook in Tunesië was dat het geval. De familie van Ben Ali vluchtte met miljarden aan geld, goud en kostbaarheden het land uit.
Tien dagen na het vertrek van Ben Ali uit Tunesië vonden in Egypte op 25 januari jl. in alle grote steden demonstraties plaats tegen president Mubarak. In Cairo kwamen meer dan 100.000 mensen op straat die het aftreden van de president eisten. Het was de grootste demonstratie tegen de president in de dertig jaar dat hij aan het bewind is. In de afgelopen maanden had het verzet zich beperkt tot Internet – vooral Facebook en Twitter – waarmee vele duizenden internauten de toestand in het land veroordeelden en hun wens tot verandering uitten. (Een andere regering, een andere president en een andere grondwet !) Net als in Tunis hebben ook In een andere landen jongeren zich in brand gestoken en nog voor de maand om was kwam de bevolking van Jemen – het allerarmste land in de Arabische wereld – in opstand tegen de regering en werd er massaal gedemonstreerd.
Vandaag 28 januari is voor de derde keer in drie weken op vrijdag gedemonstreerd tegen de werkloosheid en de stijging van de prijzen in Amman en andere steden in Jordanië. De Arabische revolutie komt op stoom. En daar zal het niet bij blijven, want hoe zullen de onderdrukten in Europa en Amerika op dat alles reageren? Hoe lang zullen ze Obama, Merkel, Berlusconi, Sarkozy, Cameron en Rutte nog op het pluche laten zitten?.

http://www.abigador.nl/
Amsterdam 28.1.2011

vrijdag 28 januari 2011

PVV stemt voor missie naar Afghanistan


Dat je fascisten nooit op hun woord moet geloven wisten we natuurlijk al, en na afgelopen nacht weet iedereen het. Zou je denken – maar in de pers zie je overal staan dat de PVV tegen de missie in Afghanistan was en is. Zijn wij dan de enigen die hebben gezien en gehoord dat de PVV tegen de motie Cohen/Roemer stemde; tegen een motie die de regering vroeg om af te zien van de missie naar Kunduz? Volgens een stemverklaring van Wilders stemde de PVV tegen die motie, omdat hij het niet eens was met de strekking ervan.
Dit is de letterlijke tekst van de motie:

Overwegende dat onvoldoende vertrouwen bestaat in doel en opzet van de voorgenomen missie;

Verzoekt de regering, haar besluit conform artikel 100 Grondwet inzake een politietrainingsmissie in Afghanistan in te trekken.

Wie zegt tegen de missie naar Afghanistan te zijn en vervolgens doodleuk bovenstaande motie verwerpt, is een leugenaar. We kunnen dit niet vaak genoeg herhalen en zullen blijven hameren op de onbetrouwbaarheid van het fascistentuig.

Stefan Nieuwenhuis hoera!


Stefan Nieuwenhuis, die toffe gast, wordt door ons hartelijk gefeliciteerd. Want hij is de nieuwe stadsdichter van Groningen. Groot nieuws, dachten wij - tot we op het literaire weblog Tzum een bericht van donderdag 16 juli 2009 lazen:maandag 24 januari 2011

Kandidatenlijst PVV Groningen


Onderstaand de vijftien namen op de kieslijst van de Partij voor de Vrijheid (lijst 11) voor de Provinciale Staten van Groningen op 2 maart aanstaande.

1. A.J.M. van Kesteren (m), Groningen
2. K. Wolthof (v), Siddeburen
3. M.W.H. Jansen (m), Groningen
4. J. Kolthof (m), Groningen
5. D. Ram (m), Groningen
6. R. Mast (m), Onnen
7. T.J. Gaasbeek (m), Leek
8. H. Linnenkoper (m), Veendam
9. G.M. Hebing (m), Grootegast
10. H.J. Geel (m), Groningen
11. S.J.S. Buikema (m), Siddeburen
12. R.H.F. van der Vliet (m), Groningen
13. R.P. Kuiper (m), Oude Pekela
14. M.G.S. Rajcomar (v), Den Haag
15. H. Mulder (m), Haren (Gr)

Een eerste conclusie: de PVV in Groningen is vooral een mannenclubje.
Over de afzonderlijke kandidaten later meer. Net als over de 57 personen die de Verklaring ter ondersteuning van een kandidatenlijst ondertekenden ten behoeve van de PVV.

(wordt vervolgd)

dinsdag 18 januari 2011

Dichtclubbundel #8


Het is inmiddels een traditie: aan de vooravond van de poëziemarathon presenteert de Dichtclub een bundel. Dit jaar zal dat gebeuren op woensdag 26 januari, uiteraard in café Marleen aan de Kleine Pelsterstraat te Groningen. De vormgeving van het jaarboek was voor de tweede keer in handen van Joris Westerink, de titel kwam uit de koker van Jan en Marleen. Voor de inhoud zorgden André Degen, Jan Glas, Karel ten Haaf, Erik Harteveld, Hubert Klaver, Sacha Landkroon, Renée Luth, Sjoerd-Jeroen Moenandar, Arjen Nolles, Coen Peppelenbos, Robert Prijs en Rense Sinkgraven.
De presentatie begint om 20.30 uur. De toegang is vrij.
Naast de dichters die een bijdrage leverden aan de bundel, treedt er een gastdichter op: Anneke Claus, nog net stadsdichter van Groningen – tijdens de slotmanifestatie van de poëziemarathon, een dag later dus, wordt bekendgemaakt wie de ganzeveer van Claus overneemt en de komende twee jaar stadsdichter van Stad zal zijn.
Samenvattend: presentatie Dichtclubbundel, woensdag 26 januari, 20.30 uur, café Marleen.

woensdag 12 januari 2011

Van de hand van Kraayenhof


Morgen (donderdag 13 januari) wordt hij geopend: de tentoonstelling Van de hand van Kraayenhof - 20 jaar maquettebouw in hout.

Architect Haiko Meijer (Onix/OAK), stedebouwkundige Rob van Gemert (dienst RO/EZ) en bandeonist Carel Kraayenhof (Sexteto Canyengue) openen de tentoonstelling om 17.00 uur.

De expositie van het werk van Jaap Kraayenhof maquettebouwers is van 13 januari t/m 11 februari te zien in de hal van RO/EZ, Gedempte Zuiderdiep 98, Groningen.

Gaat dat zien. Gratis!

zaterdag 8 januari 2011

Ik blijf tegen


Ik kan ook nooit even rustig op vakantie. Zit ik net lekker op Schiermonnikoog, beginnen de voorstanders van het Forum zich opeens luide te roeren: een loei van een advertentie in het Dagblad van het Noorden en een online handtekeningenactie om te laten zien dat er een breed draagvlak voor het Forum is.
Ik begrijp de consternatie wel – ook ik, als tegenstander, ging ervan uit dat de plannen voor het Forum zonder slag of stoot zouden worden goedgekeurd door Provinciale Staten. Na de voor het tegenkamp dubbel negatieve uitslag van het referendum in 2005 (1. te lage opkomst om geldig te zijn; 2. meerderheid uitgebrachte stemmen voor), had ik mij neergelegd bij het verlies. Dat er nu opeens weer discussie is over het Forum vind ik een leuke bonus, maar de discussie ontwikkelt zich helaas op een manier die het doorgaan met de bouw van het Forum en de verplaatsing van de Oostwand niet ter discussie stelt.
Inmiddels hebben de voorstanders zonder slag of stoot een belangrijk argument van de tegenstanders overgenomen, namelijk dat de huidige invulling van het Forum zal leiden tot enorme exploitatie-tekorten omdat het op een hoopje vegen van bestaande voorzieningen in één gebouw niet zal leiden tot een substantieel hoger aantal bezoekers aan Stad. Maar in plaats van zich achter de oren te krabben of het Forum dan wel zo'n goed idee is, de grondslag onder het idee is immers weggevallen, gaan ze doodleuk op zoek naar een nieuwe invulling. De PvdA is inmiddels overstag, die is voor het zoeken naar een nieuwe invulling. En ook de SP doet mee: die wil het Nationaal Historisch Museum erin.
Het gaat kortom helemaal niet meer om de vraag: moet het Forum er wel komen, moeten we dat hele plan niet afblazen. Dat vind ik natuurlijk jammer, maar ach: ik had mij enkele jaren geleden al neergelegd bij de komst. En ik moet zeggen: als het Nationaal Historisch Museum erin komt, dan trekt dat drommen extra bezoekers naar de stad, terwijl er aan die komst ongetwijfeld ook een zak geld van rijkswege verbonden is. Ik vrees echter dat men het vooral zal gaan zoeken in financiering door private partijen en dat is wel een heel slecht idee, want private partijen doen mee zolang het ze geld oplevert, maar ze trekken zich terug zodra het economisch even tegenzit, waardoor de gemeente met enorme kosten wordt opgezadeld. Dat dat gaat gebeuren is niet denkbeeldig, want de crisis is net begonnen. De kans op een fiasco à la Blauwe Stad is reëel. Het is zelfs geen ondenkbaar scenario dat na terugtrekking van de private partijen de bouw moet worden stilgelegd wegens geldgebrek, en dat we vervolgens midden in de stad jarenlang een troosteloze bouwput hebben; een soort CiBoGaterrein op de Grote Markt.

zondag 2 januari 2011

Wordt vervolgd

De uitzendkracht had nog een klusje: het op de website intypen van het TV Noordprogramma van vandaag.

zaterdag 1 januari 2011

2010 was een lang jaar


‘Dit is een atoomklok,’ zegt de technicus tot de uitzendkracht. ‘Die geeft de exacte tijd aan.’
De uitzendkracht knikt ongeïnteresseerd. Had hij zijn brommer nou maar niet opgevoerd, dan had hij ook niet op oudejaarsavond hoeven werken om de bekeuring te kunnen betalen.
‘Het is van groot belang dat je om precies 22 uur 43 minuten en 58 seconden deze knop indrukt.’ De technicus wijst op een grote rode button. ‘Ik heb het ook op dit papiertje gezet,’ vervolgt hij, ‘startknop indrukken: 22 uur 43 minuten 58 seconden. Duidelijk?’
De uitzendkracht zucht diep. ‘Ja hoor.’
‘Mooi. Dan ga ik nu op huus an. Succes.’

Man, wat duurt een avond lang als je niks te doen hebt. De uitzendkracht staart naar de klok. Nog een half uur. Hij staat op, maakt een sprongetje, gaat weer zitten. Hij staart naar de klok. Zucht. Besluit een joint te draaien, dan heeft hij die vast klaar, kan hij die gelijk na het werk opsteken. Gaat hij lekker stoned richting het nieuwe jaar. Hij draait een dikke toeter. Kijkt op de klok. Nog 26 minuten. Hij zucht. Staat op en loopt naar de wc. Na het legen van zijn blaas besluit hij één trekje te nemen, dat kan geen kwaad. Zittend op de pot inhaleert hij diep. Zalig. Nog maar een hijs. En nog één.
Die hakt erin zeg. Hij staat op, trekt automatisch door en giechelt. Op waaibenen loopt hij naar de studio. Hij gaat zitten. Hij staart naar de klok. Hè? Hij probeert te focussen. Shit! Bijna 23 uur! Hij geeft een hengst op de rode knop en haast zich het gebouw van RTV Noord uit. Als ik een beetje doorfiets ben ik nog net voor twaalf uur in het buurthuis.

Tijdens het kijken naar de door TV Noord uitgezonden oudejaarsvoorstelling van Rooie Rinus en Pé Daalemmer mopperen Groningers in heel de provincie op hun uit Holland geïmmigreerde buurt- en dorpsgenoten die niet het geduld kunnen opbrengen om tot twaalf uur te wachten met het afsteken van vuurwerk: waarom toch vinden die Hollanders het massaal nodig om al rond kwart voor twaalf te beginnen?