zondag 31 januari 2010

Herrijzend Kortsluiting


Het wordt weer lichter buiten, dus ook in het hoofd. Tijd voor de hervatting van ons weblog.
Meteen maar met het slechte nieuws beginnen: De Hoofdpersoon, de debuutromance in brieven van Laura Scheer-Oldeheuvel (zie foto), voor de uitgave waarvan de Kortsluiting-redactie zich sterk maakt (redactie Rotterdam na het tot zich nemen van de tekst: ‘ik heb eindelijk weer eens een goed boek gelezen’), zal niet verschijnen bij Passage. Uitgever Anton Scheepstra liet in een mail weten: “Na ampele overweging heb ik toch besloten niks met De Hoofdpersoon te doen. Je snapt hopelijk wel dat ik er de kwaliteiten van inzie. Maar ik vrees toch ook dat dit voor het ‘doorsnee-publiek’ een te vreemd boek is. Ik vind dat ik moet verwachten 1000 exemplaren van een boek te moeten kunnen verkopen. Bij dit boek verwacht ik deze verkoopbaarheid (om dat woord maar te gebruiken) niet. Nogmaals (en nadrukkelijk): met alle respect voor het geschrevene.”
Na eveneens ampele overweging heeft de Kortsluiting-redactie mevrouw Scheer-Oldeheuvel het volgende voorstel gedaan: De Hoofdpersoon wordt in kleine oplage uitgegeven bij Leuterboek, een imprint van RSP, het uitgeverijtje van de redactie Groningen; daar Leuterboek noch RSP is aangesloten bij het Centraal Boekhuis, en de verspreiding dus nihil zal zijn, zal tegelijkertijd met de papieren versie van De Hoofdpersoon het boek integraal worden gepubliceerd op internet. De schrijfster is met dit voorstel akkoord gegaan, zodat we hier kunnen aankondigen (primeur!) dat het boek komende zomer verschijnt in maar liefst twee vormen. En zo eindigen we vandaag toch nog met goed nieuws. Morgen meer blije berichten.