dinsdag 29 juni 2010

Literaire Trotski Quiz (43)


Nummero 42 was blijkbaar nogal moeilijk, we kregen in ieder geval geen enkele oplossing binnen – goed noch fout. De juiste reactie was geweest: S. Carmiggelt – ‘Geëngageerde kunstenaars’. In: Peter van Straaten & S. Carmiggelt – Het literaire leven (Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1987), pp. 83-84.
Aflevering 43 (we zullen potverdrie de vijftig halen!) is volgens ons welhaast ondoenlijk. Vandaar dat we er, ter stimulering, maar weer eens een prijsvraag van maken: wie als eerste de goede oplossing post krijgt een exemplaar van K-1, van de schoonheid en de krachteen boek waarin Trotski ook wordt genoemd.

Om het iets eenvoudiger te maken (en omdat het stilistisch heel niet onaardig is) plaatsen we voor de prijsvraag een nogal lang citaat. Dit zijn de bijbehorende vragen:
1. welke literator schreef onderstaande barokke regels; en
2. aan welk oorspronkelijk Nederlandstalig werk (een roman) werden ze ontleend?

Professor Brosette fluit voldaan een ouverture van Verdi. Concerto grosso: E’Pericoloso Sporgersi, Pantoleone, Haha Haha Hahaa. Fraai verzoeningswerk werd hier door mij verricht, weet hij.
‘Landrotten! Trotskisten! Whiskeymorzers! Hela, hola daar: schei toch uit met dat gefluit, wandtapijt, want hier komt Arthur James Harriet Miller in zijn one manshow. Eerste prijs met de gelukwensen van de jury. Hoogste klas van the Actor’s Studio. Mèt de warme handdruk van Lee Strasberg en de tongkus van Elia Kazan. Hé, Klikklak en Dracula(k), slepen jullie eens een emmertje water aan, een dweil en euh en…’
‘En wat nog?’ vragen velen.
‘Folling up!’ roept iemand.
‘Eindig! Doe voort! Wat heb je nog meer nodig?’ wordt er door elkaar om uitleg gevraagd.
Millers hersens werken wanordelijk, met moeite verzamelt hij zijn gedachten.
‘En een pispot. Een nachtvaas om het beschaafder uit te drukken.’
‘Laat maar zitten,’ schreeuwt Brosette, ‘we zijn wel ruwere taal van je gewoon.’
De consul knikt, het teken dat hij zijn toestemming voor het optreden geeft. Een Bunny brengt Millers gerief.
‘Nu nog een regenjas. Jullie hoopten dat ik me nat zal maken, hé, kakkers? Daarop hebben jullie je zinnen gezet, hé? Alsof ik mijn kostuum in de vernieling zal jagen, zeker?!’
Hij kijkt woest rond en gromt:
‘Hé daar Greta Garbo (maar hij wijst Zaza Gabor aan), leen me even je bontjas. Ik lever je hem onbeschadigd terug af, meid.’
De Grote – nooit klein te krijgen – Zaza kirt als Witte Pen, het gekastreerde Indianenopperhoofd uit Milwaukee. Ze ontdoet zich van haar Skunk en werpt hem naar Miller.
‘Hebben we nu alles? Dweil, pispot, regenjas euh bontjas. Ook te gebruiken. Houdt ook de nattigheid tegen.’ Tot Zaza: ‘Hij is toch wel waterdicht?’
Hij lacht een vette lach.
Het koor: ‘Begin dan toch, Arthur!’
De consul: ‘Komt er nog wat van, Miller?’
Miller plaatst de emmer voor zijn voeten. Dompelt er de dweil in onder. Wringt de dweil uit. Legt hem naast de emmer. Dan trekt hij de nertsjas aan. Duwt de dweil over zijn schouder tussen zijn hemdsrug en het beestevel. Hij schreeuwt geschrokken:
‘Godverdomme, ik wordt toch nat. Verdomme toch!’
Elkeen proest het uit. Miller neemt de stenen nachtpot bij het oor en kondigt plechtig af: ‘De man met de kleine blaas.’ Hij betast zijn rug, op jacht naar de vochtige dweil.
‘Ach, ach, wat moet ik wateren,’ steunt hij, met komisch smoelwerk, ‘ik heb een kou op mijn blaas, geloof ik. Of de koudepis.’
Hij omklemt zijn gulp, aait zijn onderbuik. Daarna drukt hij hard op zijn rug, het dweilwater klotst de pot die hij tussen zijn gespreide benen houdt, binnen. Hij lost de persing op zijn rug. Kissevist nog klaaglijker:
‘O o o, wat ben ik een sukkelaar. Ik kan me niet meer ophouden. Mijn wil vermag niets meer tegen mijn pis. Ach en oei! En het doet zo’n zeer.’
Weer dwingt hij de dweil de vloeistof te lossen. Hij kneedt het bont tot het koekt. Een eindeloze waterstraal bereikt de pot.
De toeschouwers zijn verrukt. ‘Hip Hip, voor Arthur,’ applaudiseren de heren, ‘Bravo! Bravo!’ De dames smoren hun uitgelaten stemming in hun cocktailglas en achter hun waaiers en blozen als maagden. En de pot loopt over.

dinsdag 22 juni 2010

Vuvuzelachen

Voor degenen die niet alle programma's rond het wereldkampioenschap voetbal volgen: er is uiterst vrolijk nieuws over de vuvuzela. Zie.

vrijdag 18 juni 2010

Hup vuvuzela!


En maar klagen, die voetballiefhebbers. Over de pokkenherrie die wordt voortgebracht door plastic toetertjes. Wij van Kortsluiting vinden het juist meesterlijk, dat gezoem. Want hoewel we natuurlijk niets hebben tegen yells als “Van der Sar, Van der Sar, Van der Sar. Van der Sar, Van der Sar, Van der Sa-har. [ad infinitum]” of “Come on England! Come on England! [ad idem]”, vinden wij het een zegen dat anti-joodse spreekkoren, oerwoudgeluiden en alle andere onbeschaafde kreterij aan de auditieve waarneming worden onttrokken. We pleiten daarom voor het tijdens wedstrijden in de Nederlandse betaald voetbalcompetitie massaal en gratis distribueren van de vuvuzela.


Dat het volume van dit prachtinstrument tot gehoorbeschadiging leidt is een bijkomend voordeel: de concurrerende groepen hooligans horen dan, wanneer ze elkaar buiten het stadion treffen, niet wat ze door de aanhang van de tegenpartij verbaal naar het hoofd geslingerd krijgen aan primitiviteiten – waardoor het ook na een risicowedstrijd nog lang rustig blijft in de stad.

zaterdag 12 juni 2010

Ongedierte


Al was de verkiezingsoverwinning van rechts natuurlijk niet onverwacht, dat asociaal een meerderheid van de kiezers achter zich wist te krijgen kwam wel hard aan. Vandaar deze late reactie: Kortsluiting-Groningen heeft eerst twee dagen woest kijkend door de stad geparadeerd in zijn Ik vind Geert Wilders een fascistische klootzak T-shirt.
Wellicht dat menig Wilders-stemmer inmiddels spijt heeft van zijn of haar keuze: de Leider heeft onmiddellijk na de verkiezingen zijn sociale mombakkes afgelegd en verklaard dat hij wil meewerken aan een verhoging van de AOW-leeftijd – na kiezers te hebben geronseld door het tegengestelde te beweren. Als hij binnenkort moet kiezen tussen betere zorg en belastingverlaging, dan kiest hij natuurlijk voor belastingverlaging. Om de economie uit het slop te trekken, zal hij akkoord gaan met een versoepeling van de ontslagbescherming. En om de hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven betalen, zal hij het minimumloon inleveren. Zo zijn de extreemrechtse manieren: de sociale punten in het verkiezingsprogramma zijn bedoeld om de mensen zand in de ogen te strooien – zo is het altijd geweest, en zo zal het altijd zijn.
Intussen laat ook zogenaamd netjes rechts zijn ware gezicht zien: de VVD van Mark Rutte heeft er geen bezwaar tegen om met fascisten te onderhandelen over samenwerking.
Nu maar hopen dat de geperoxideerde fascist niet in staat blijkt om de 23 ongeleide projectielen die in zijn kielzog de Tweede Kamer betreden in de hand te houden. Wij verheugen ons op een herhaling van de LPF-soap: het im- en exploderen van de fascistische PVV-fractie kan ons niet snel en luidruchtig genoeg gebeuren. Maar laten we tijdens dat feestelijke spektakel niet vergeten: één op de zes kiezers heeft gestemd op een fascist. En meer dan de helft voor het afwentelen van de crisis op de zwakste schouders. Met dat in het achterhoofd is het verrukkelijke schouwspel van elkaar voor rotte vis uitmakende bruinhemden niet meer dan een hoofddoekje voor het bloeden.

woensdag 9 juni 2010

Nog vier recensies (eerste helft)


Ze blijven maar schrijven over onze boeken. Er zijn alweer recensies verschenen, vier maar liefst – gelijkelijk verdeeld over de beide Kortsluiting-redacteuren. Hieronder de eerste twee, eveneens eerlijk verdeeld. De eerste bespreking is afkomstig van de site van Meander, de tweede van die van Moors magazine.
vrijdag 4 juni 2010

Jan Glas draagt voor

We hadden het beloofd, en het is met veel genoegen dat we onze belofte nakomen. Het Groninger Dichtclublid Jan Glas in actie. Twee filmpjes maar liefst, want Glas dicht in twee talen: Nederlands en Gronings. Doen wij er nu het zwijgen toe en geven we het woord aan Jan Glas.

woensdag 2 juni 2010

Degen draagt voor

Slip of the tongue? Nee, slip on the saddle. Daarover dicht André Degen. En over nog veel meer natuurlijk; maar in het gedicht op het filmpje, vanavond opgenomen bij de Dichtclub in Groningen, gaat het over eerdergenoemde zaak.
Mooi? Kom ook een keer kijken bij de Dichtclub - iedere eerste woensdag van de maand in café Marleen, Kleine Pelsterstraat 7 te Groningen. Aanvang 20.30, toegang vrij. Naast André Degen treden daar op: Rense Sinkgraven, Jan Glas, Sacha Landkroon, Karel ten Haaf, Arjen Nolles, Robert Prijs, Coen Peppelenbos, Renée Luth, Hubert Klaver, Machteld Brands en Sjoerd-Jeroen Moenandar.
Morgen nog een filmpje dat we vanavond schoten bij café Marleen - van een andere dichter.
(Ook in Rotterdam is er trouwens iedere eerste woensdag van de maand Dichtclub. Daarover binnenkort meer.)

dinsdag 1 juni 2010

Bokkenvla bejubeld


In de Vlaamse prachtcourant de Morgen stond vorige week zaterdag een interview met Mels van Driel, de schrijver van het boek Met de hand. Een culturele geschiedenis van de soloseks (Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen 2010). Graag maken wij hier reclame voor dat boek, dat trouwens echt een leuk en interessant boek is, want Mels van Driel maakte reclame voor Bokkenvla - en met succes: de uitgever meldt dat er opeens weer belangstelling is voor die novelle.