dinsdag 31 mei 2011

Literaire Trotski Quiz (52)


Opgave 51 werd juist beantwoord (niet “zojuist” maar “juist”; niet “zeer onlangs” maar “correct”) op facebook, terwijl op Kortsluiting zelf geen enkele oplossing werd aangedragen – blijkbaar verkiest men de vluchtigheid van de sociale media boven het beklijvende van een weblog: een fout antwoord blijft zo lang zichtbaar op een blog, zal de gedachtegang zijn. Daar zetten wij tegenover: een goed antwoord onder deze post blijft jaren getuigen van de scherpzinnigheid des antwoordgevers.
De juiste oplossing van de vorige keer: Boudewijn van Houten – Heel de intellectueel. het mes in de intelligentsia: notities 1979-2004 (Uitgeverij Aspekt bv, Soesterberg 2004), p. 155.
Een wat langer citaat ditmaal. Maar eerst de vragen:
1. welke literator schreef onderstaande, enigszins fatalistische regels; en
2. uit een brief aan wie werd deze passage gelicht?

Je brief wordt werkelijk serieus! We gaan langzaam maar zeker het afleggen - omdat het fascisme toch niet te stuiten valt. Met of zonder strijd; maar je hebt gelijk dat je strijden wilt. Alleen: over 1, 2, 3 jaar (?) zijn we allemaal réfugiés; en waar? In Spanje? in Rusland, als er geen ander land meer overblijft? Donker is dan hofpoëet van ir. Mussert, tenzij Bloem hem als zoodanig voor is. Theun, zooals ik je al zei, puzzelt me: 1e. omdat hij immers revolutieboeken wou schrijven, 2e. omdat hij Jef Last opvijzelt. Dit is een andere draai naar het collectivisme, al blijft het voor ons één pot nat. - Helman is en blijft toch een stuk sympathieker, ondanks alles, dan die heeren in Holland; juist omdat hij in Spanje zit. Ik ben geneigd zijn literatuur aan mijn laars te lappen en hemzelf voor stom aan te zien, zooveel je wilt, maar antipathiek is hij mij niet, after all.
Nu wat anders. Schrijf
vooral voor Forum een samenvattend artikel, waarin je al deze verschijnselen verwerkt. Laat het een artikel zijn als een requisitoir of een orkaan, geef je eraan alsof er geen journalistiek op aarde bestond. En noem namen: zet al die klooien erin, zoo definitief als je maar kan; compromitteer je dan meteen - noem vooral ook Mussert - maar behoud je ideologische verantwoordingswijze, die je zoo van mij onderscheidt. Laat dit artikel het Maart-nr. van Forum openen, alsjeblieft.
En van collectivisme en individualisme gesproken: kan je het feit te berde brengen dat men in Rusland nu al Proust vertaalt (
de bourgeois, de decadent, de individualist met alle kleine vertakkinkjes!) In het antwoord aan ‘de Theunen’ past zooiets wonderwel. Ik brand van verlangen om het stuk te lezen, dat je ons allen verschuldigd bent, nu - nu wij er nog niet uitgegooid zijn, uit fascistisch Polderland.
Lees ook in de laatste
N.R.F. het stuk van Trotsky over het Nationaal-Socialisme en de rassentheorie van Gobineau. Het is van groot belang. Hèb je nu de N.R.F.? Zooniet, dan stuur ik je het nr. omgaand.

dinsdag 24 mei 2011

Lectori (m/v) salutem


Zojuist hadden de redactieleden van Kortsluiting allebei een goed telefoongesprek met hun uitgever: Anton Scheepstra van Passage. Naar aanleiding van die conversaties kunnen we melden, met gepaste trots en vreugde: 2012 lijkt een goed literair jaar te worden.
In januari verschijnt een verhalenbundel van Daniël Dee, getiteld (o.v.b.) Vrouwen en ik eerst. Over dat o.v.b. meldt de auteur: ‘De titel is nog steeds of alweer een punt van twijfel. Maar dat het een verhalenbundel wordt is zeker.’ De eerste versie is inmiddels ingeleverd ter uitgeverij, beoordeeld en geschikt bevonden.
In februari of maart verschijnt Witte koorts, een novelle van Karel ten Haaf. Tenminste: als de auteur uiterlijk 1 oktober aanstaande ‘een versie inlevert van voldoende kwaliteit’ (dixit Anton Scheepstra).
Kortom: de zon schijnt in zowel Rotterdam als Groningen.

vrijdag 20 mei 2011

Yes!

Op 12 juli verschijnt hij: het nieuwe album van Yes. Fly from here. Eind van het jaar is er een Europese tournee, ter promotie van de schijf. Tijdens die tour wordt ook Nederland aangedaan: op maandag 21 mei speelt deze levenslange favoriet van de Groninger Kortsluiting-redactie in de Vereeniging te Nijmegen. Of de redactie vanuit het rode noorden zal afreizen naar het rechtse Zuid-Nederland is nog geen uitgemaakte zaak; de bezetting op de cd, en denkelijk dus ook tijdens de tour, is namelijk enigszins afwijkend: Alan White, Chris Squire, Steve Howe, Geoff Downes en Benoit David. Nu hebben er in de lange en rijke historie van Yes wel vaker personele wisselingen plaatsgevonden, maar pas één keer eerder was Jon Anderson niet de zanger - dat was op een lp die terecht de titel Drama droeg. We leven op de redactieburelen hier in Stad dus tussen hoop en vrees, en wachten nog even met het bestellen van taart en kaarten.
Willen we de bubbeltjeswijn openknallen, dan moet de plaat ongeveer zo klinken:

woensdag 18 mei 2011

Tzum Wohl!


Dat hebben ze mooi voor elkaar, daar bij Tzum: maar liefst twee nieuwe medewerkers. Met ingang van deze week. Een criticus, die schrijft over de nieuwste poëzie, en een columnist, die zich bezighoudt met literaire randverschijnselen.
Jeumig! Welk een leespleizier!

zondag 15 mei 2011

Presentatie van De Kickbokser

Afgelopen dinsdag was het eindelijk zover: de presentatie van De Kickbokser, de biografie over Mister Perfect Ernesto Hoost, geschreven door Jens Olde Kalter. Op de scheepswerf 't Kromhout in Amsterdam waren ruim honderd gasten aanwezig die getrakteerd werden op een roze wodkadrankje. De voltallige Kortsluiting-redactie was ook aanwezig en genoot van de gastvrijheid. Helaas waren er geen collegavechters van de viervoudige K-1-wereldkampioen aanwezig.

De middag werd gehost door Mylène de la Haye, de dame die van onschatbare waarde is gebleken voor de acceptatie van kickboksen in Nederland. We zagen hoe Jens Olde Kalter alle hoeken van de ring kreeg te zien door een ontspannen Ernesto Hoost.

Het eerste exemplaar van de De Kickbokser werd uitgereikt aan de burgemeester van Amsterdam. Eberhard van der Laan maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat hij niets tegen kickboksen heeft, maar dat hij elk juridisch middel wil gebruiken om ervoor te zorgen dat misdaad zich niet vermengt met vechtsportgala's. Wijselijk verzweeg hij dat met zijn inzet van o.a. de Bibob de eerlijke, goedwillende vechtsportliefhebber evengoed de dupe is, om redenen zoals we die al eerder hebben beschreven.

Aan het eind van de middag na toiletbezoek zag de voltallige Kortsluiting-redactie het volgende bordje.

Of er op de zolder van de scheepswerf daadwerkelijk krankzinnigen werden gehouden hebben we echter niet kunnen ontdekken. Overigens is de biografie een absolute aanrader op heel veel niveaus die wij nu niet allemaal uit de doeken zullen doen. Koop dat boek gewoon.

zaterdag 14 mei 2011

Zoek de verschillen


Echt gelezen - wij bedenken niets zelf:

“Maarten 't Hart (pseudoniem voor Maarten Biesheuvel) is geboren te Maassluis in Zeeuws-Vlaanderen op 25 november 1944.”

zondag 8 mei 2011

[prozagedicht zonder titel]

Ik had er een geweldige voorstelling van, maar het was een heel eng mannetje geworden. Kaal en bleek en van die benige handjes. En toen zei hij ook nog op die reünie: ‘Zal ik je naar huis brengen?’ Ik zeg: ‘Je bent niet goed snik.’

zondag 1 mei 2011

Nieuw nieuws

Hedenmorgen rond half elf werden de bezoekers van het Wintermuseum te Baffelt opgeschrikt door een man die in de tentoongestelde sleden begon te happen. Met enige moeite wisten suppoosten de stevig bekaakte vandaal te overmeesteren, waarna hij werd overgedragen aan de gealarmeerde politie. De arrestant, een beginnend trotskist, verklaarde verbaasd dat hij niet begreep waarom hij werd opgepakt voor het happen in sleden: ‘Het is toch 1 mei, de Dag van de ar bijt?’