dinsdag 31 mei 2011

Literaire Trotski Quiz (52)


Opgave 51 werd juist beantwoord (niet “zojuist” maar “juist”; niet “zeer onlangs” maar “correct”) op facebook, terwijl op Kortsluiting zelf geen enkele oplossing werd aangedragen – blijkbaar verkiest men de vluchtigheid van de sociale media boven het beklijvende van een weblog: een fout antwoord blijft zo lang zichtbaar op een blog, zal de gedachtegang zijn. Daar zetten wij tegenover: een goed antwoord onder deze post blijft jaren getuigen van de scherpzinnigheid des antwoordgevers.
De juiste oplossing van de vorige keer: Boudewijn van Houten – Heel de intellectueel. het mes in de intelligentsia: notities 1979-2004 (Uitgeverij Aspekt bv, Soesterberg 2004), p. 155.
Een wat langer citaat ditmaal. Maar eerst de vragen:
1. welke literator schreef onderstaande, enigszins fatalistische regels; en
2. uit een brief aan wie werd deze passage gelicht?

Je brief wordt werkelijk serieus! We gaan langzaam maar zeker het afleggen - omdat het fascisme toch niet te stuiten valt. Met of zonder strijd; maar je hebt gelijk dat je strijden wilt. Alleen: over 1, 2, 3 jaar (?) zijn we allemaal réfugiés; en waar? In Spanje? in Rusland, als er geen ander land meer overblijft? Donker is dan hofpoëet van ir. Mussert, tenzij Bloem hem als zoodanig voor is. Theun, zooals ik je al zei, puzzelt me: 1e. omdat hij immers revolutieboeken wou schrijven, 2e. omdat hij Jef Last opvijzelt. Dit is een andere draai naar het collectivisme, al blijft het voor ons één pot nat. - Helman is en blijft toch een stuk sympathieker, ondanks alles, dan die heeren in Holland; juist omdat hij in Spanje zit. Ik ben geneigd zijn literatuur aan mijn laars te lappen en hemzelf voor stom aan te zien, zooveel je wilt, maar antipathiek is hij mij niet, after all.
Nu wat anders. Schrijf
vooral voor Forum een samenvattend artikel, waarin je al deze verschijnselen verwerkt. Laat het een artikel zijn als een requisitoir of een orkaan, geef je eraan alsof er geen journalistiek op aarde bestond. En noem namen: zet al die klooien erin, zoo definitief als je maar kan; compromitteer je dan meteen - noem vooral ook Mussert - maar behoud je ideologische verantwoordingswijze, die je zoo van mij onderscheidt. Laat dit artikel het Maart-nr. van Forum openen, alsjeblieft.
En van collectivisme en individualisme gesproken: kan je het feit te berde brengen dat men in Rusland nu al Proust vertaalt (
de bourgeois, de decadent, de individualist met alle kleine vertakkinkjes!) In het antwoord aan ‘de Theunen’ past zooiets wonderwel. Ik brand van verlangen om het stuk te lezen, dat je ons allen verschuldigd bent, nu - nu wij er nog niet uitgegooid zijn, uit fascistisch Polderland.
Lees ook in de laatste
N.R.F. het stuk van Trotsky over het Nationaal-Socialisme en de rassentheorie van Gobineau. Het is van groot belang. Hèb je nu de N.R.F.? Zooniet, dan stuur ik je het nr. omgaand.

2 opmerkingen:

Gert de Jager zei

Du Perron aan Ter Braak

Karel ten Haaf zei

Helemaal goed! Laat de taart maar komen.