vrijdag 14 juni 2013

Literaire Trotski Quiz (68)


Quiz nummer 67 leverde geen (goede) inzendingen op. De (juiste) inzending had moeten luiden: Daniël Dee  – De zondige daad. novelle (Uitgeverij Passage, Groningen 2013), pp. 51-52.

Goed, quiz nummer 68:
1. wie schreef onderstaande alinea’s; en
2. uit welke oorspronkelijk Nederlandstalige verhalenbundel zijn ze afkomstig?

De Binnenlandse Veiligheidsdienst had tot taak ‘gegevens te verzamelen over personen die een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde of voor de veiligheid van de staat’.
Ze vonden dat mijn vader tot die categorie behoorde. Hij was in 1938 naar Spanje vertrokken om bij de internationale brigades tegen Franco te gaan vechten. Hij weigerde iets te vertellen over die periode. Waarom, heb ik nooit precies begrepen. Wilde hij zich als een held gedragen maar kreeg hij daar de kans niet voor? Was hij geschrokken van het gebrek aan eenheid in het linkse kamp waar anarchisten, communisten en trotskisten conflicten met elkaar uitvochten. Zag hij in dat links de oorlog niet kon winnen?
In ieder geval was er bij hem sprake van teleurstelling en frustratie. Misschien voelde hij zich eenzaam. Zijn beste vriend, met wie hij naar Spanje was gegaan, werd dodelijk getroffen door een verdwaalde kogel. Mijn vader zat ernaast toen dat gebeurde. Het moet een kogel van links zijn geweest.
Hij probeerde terug te gaan naar Nederland. Dat was niet eenvoudig, want vechten in vreemde krijgsdienst is verboden. Wanneer hij Nederland op de gebruikelijke wijze binnen zou komen, kon hem dat zijn Nederlanderschap kosten. Hij zag kans als verstekeling aan boord te komen van een Engelse kolenboot met bestemming Hull. Daar kon hij de boot naar Rotterdam nemen. De douane heeft hem niet gezien, maar vanaf dat moment stond zijn leven in dienst van de BVD. Zij wisten dat hij in Spanje had gevochten. Iedere dag werd er thuis over de BVD gepraat. Mijn ouders dachten dat ze achter alles zaten wat bij mijn vader misging. En er ging bij hem nogal eens iets mis. Hij grossierde in mislukkingen. Allemaal de schuld van de BVD. Ze zaten achter de geweigerde kredieten, zijn talloze ontslagen en de sollicitaties die altijd op het allerlaatste moment misliepen.

dinsdag 11 juni 2013

Dagelijks Poetry Poëziecafé

Tijdens Poetry International - van 12 t/m 15 juni - iedere dag van 16:00 tot 18:00 in de Foyer van de Rotterdamse Schouwburg: het Poetry International Poëziecafé met host Daniël Dee.
In de Poetry International-bijlage van de VPRO-gids staat prachtig samengevat wat dat poëziecafé behelst:

donderdag 6 juni 2013

Enorme banaan

Weinig activiteit op Kortsluiting tegenwoordig.
Ja, dat komt  de redactie is hard aan het werk.