vrijdag 28 januari 2011

PVV stemt voor missie naar Afghanistan


Dat je fascisten nooit op hun woord moet geloven wisten we natuurlijk al, en na afgelopen nacht weet iedereen het. Zou je denken – maar in de pers zie je overal staan dat de PVV tegen de missie in Afghanistan was en is. Zijn wij dan de enigen die hebben gezien en gehoord dat de PVV tegen de motie Cohen/Roemer stemde; tegen een motie die de regering vroeg om af te zien van de missie naar Kunduz? Volgens een stemverklaring van Wilders stemde de PVV tegen die motie, omdat hij het niet eens was met de strekking ervan.
Dit is de letterlijke tekst van de motie:

Overwegende dat onvoldoende vertrouwen bestaat in doel en opzet van de voorgenomen missie;

Verzoekt de regering, haar besluit conform artikel 100 Grondwet inzake een politietrainingsmissie in Afghanistan in te trekken.

Wie zegt tegen de missie naar Afghanistan te zijn en vervolgens doodleuk bovenstaande motie verwerpt, is een leugenaar. We kunnen dit niet vaak genoeg herhalen en zullen blijven hameren op de onbetrouwbaarheid van het fascistentuig.

2 opmerkingen:

Diana Hoogenraad zei

Afghanistan.

Toen er bommen gegooid werden, bleef de zon schijnen. Niemand mag een land verwoesten. Als je een dader zoekt, moet je achter de persoon aan waar je een appeltje mee hebt te schillen. Actie reactie, oorzaak en gevolg, Amerika kreeg de rekening van de Golfoorlog. De wereld wordt geregeerd door Engel Lucifer, die zich de drie-enige god noemt, het Christendom is een aanhanger van de duivel. Democratie is net zo verrot als de Islam, het kwaad bestrijd kwaad. Er is nog steeds oorlog omdat de mensen niet horen en zien. Zonder militairen bestaat geen oorlog. De macht van de wereld politiek, is de Hoer van Babilon, achter haar scharlaken purper kleed trekt zij hele volkeren mee. De hele wereld loopt het beest achterna. Koninkrijk staat tegen koninkrijk op, maken elkaar af om macht geld en land. De mens is een kort leven op aarde, waar is die mee bezig, vechten waarvoor, keer af. Als er een schaap over de dam is volgen er meer. Het hoogste goed op aarde is leven, want dan kan je leren wijsheid, die je inzicht geeft, de weg wijst naar waarheid. De machten der wereld hebben de liefde die waarheid sprak aan het kruis gegeseld. Uit angst hebben de democratische regeringen de feestdagen ingesteld, daarmee erkennen zij de zoon van God. Op een keer moet de politiek machten verantwoording afleggen voor de koning der koningen, hij zal spreken wie zijn jullie gij werkers der wetteloze, jullie hebben mij nooit gekend, ga weg van mij. De machten zullen sidderen van angst. Er staat geschreven vele valse Christenen zullen opstaan onderscheid de geesten of ze uit God zijn. De Christenen die politiek bedrijven zijn wolven in schaapskleren. Er staat geschreven Gij zult niet doodslaan, hebt uw God boven alles lief u naaste als u zelf, slaat iemand u keer de andere wang toe, hebt u vijanden lief, vergeld geen kwaad met kwaad, beroofd iemand u geef hem ook u mantel. De Christenen moeten niets van de woorden van God hebben, omdat zij werktuigen van de satan de duivel zijn. God gaat schiet-lessen geven aan Afghanen. De zogenaamde Christenen hebben het voor elkaar. Jaknikkers op hun handen, zij kunnen amper orde in eigen land houden, pakken armen en weduwen, de schatkist gaat leeg aan oorlog, het volk trapt erin. Democratie heeft niets te zoeken daar. Nederland leeft onder dreiging van bomaanslagen, eigen schuld, wie het zwaard oppakt zal erdoor vergaan. De aarde slaat genadeloos terug. Een minister zei wij hebben de wijsheid niet in pacht, dwazen regeren. Maak de rekening op de bloedschuld is te groot, dat zij niet meer anders kunnen, uit angst zich verdedigen. Op een keer komt een nieuwe regering de koning met zij gezalfden komt het roer overnemen

Kortsluiting zei

@ Diana Hoogenraad: Als telefonist van het UMCG ken ik het nummer uit mijn hoofd: UCP (Universitair Centrum Psychiatrie) 050 - 361 888 0.

Karel