zondag 13 juli 2008

Literaire Trotski Prijsvraag (6)


[Illustratie: Edward Drantler.]
Helaas, ook prijsvraag nommer 5 leverde geen goede oplossing op. De Kortsluiting-redactie in Groningen is hierover extra teleurgesteld, daar het juiste antwoord was: Karel ten haaf – Geen zomer meer (2003). Snel verder met de volgende prijsvraag, met nog altijd dezelfde prijs: Trotski – Over de burgeroorlog. Twee toespraken (16 pp. + audio-cd).

De spelregels: degene die het eerst het juiste antwoord geeft op onderstaande vragen is de winnaar (m/v). Heeft binnen twee weken - een verdubbelde looptijd, want we willen de prijs dit keer kwijt - niemand beide antwoorden goed, dan is degene die het eerste één juist antwoord gaf de gelukkige.

Voorafgaand aan de prijsvraag een andere passage uit hetzelfde boek. We doen het natuurlijk voorkomen alsof we dit extra citaat geven bij wijze van poging de opgave van deze prijsvraag te vereenvoudigen, maar de werkelijke reden is dat wij ter redactie dit stukje overtypen puur vanwege de pracht: een hele periode gevangen in één observatie; dit is de kracht, de onovertroffen schoonheid van empathie:

Hongerwinter. Een woord. Een man die zwaait alsof hij dronken is, en heel voorzichtig tegen een muur gaat zitten, met een verontschuldigend, verlegen lachje omdat hij de kracht niet meer heeft om weer op te staan.

En dan nu de opgave:
1. wie schreef onderstaande zinnen; en
2. uit welk oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk (het betreft wederom een roman) is deze passage afkomstig?

In een radiotoespraak op 23 november heeft koningin Wilhelmina gesproken over een militair gezag, dat zij in Nederland willen invoeren als de Duitsers zijn verslagen. De duivel met Beëlzebub verjagen, zo zeggen ze het geloof ik in de bijbel.
Intussen wordt het einde van de oorlog wel voorbereid. Op 28 december hebben Roosevelt, Churchill en Stalin een conferentie gehouden, waar ze elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Stalin wordt nu alom gevierd. Die schurk, die zijn revolutionaire vrienden stuk voor stuk heeft vermoord. Hij heeft bereikt wat hij wilde: door de burgerlijke wereld te worden geprezen. En toch zal Trotski uiteindelijk de oorlog winnen. Naarmate de ineenstorting van het Duitse leger naderbij komt, zullen de kansen op een socialistische revolutie in Duitsland toenemen.

4 opmerkingen:

coen zei

Henriëtte Roland-Holst

Kortsluiting zei

Een stuk jonger. Maar ook dood.

coen zei

Koningin Wilhelmina: Eenzaam maar niet alleen

Kortsluiting zei

Nee. En ook niet Prins Bernhard.