woensdag 26 november 2008

Socialistica Reviana (2)


Enkele dagen geleden berichtten wij over de vondst (een groot woord: het is weliswaar een ontdekking voor ons, maar ongetwijfeld niet voor de ware reviaan; was dat wel het geval geweest, we waren overstelpt met reacties) – om te voorkomen dat we hier verzeild raken in een al te opzichtige tangconstructie, hernemen wij de zin: enige etmalen terug maakten wij melding van het door ons aantreffen in het tijdschrift de vlam van twee artikelen geschreven door Gerard van het Reve. De redactie van voornoemd socialistisch weekblad voor vrijheid en cultuur bestond, op het moment van publicatie van Van het Reves artikel, uit Frits Kief, P.J. Meertens, F.W. Michels en Lies van Weezel, redactie-secretaris was Maarten Kulk, terwijl van de stichting die het blad uitgaf D. Schilp directeur was. Dit zijn stuk voor stuk bekende namen voor wie enigszins op de hoogte is van de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Nederland; terwijl P.J. Meertens ook bekend is bij lezers van de door J.J. Voskuil geschreven romancyclus Het Bureau, waarin hij de naam Anton Beerta draagt. Geen van hen heeft echter zo’n volksbrede naamsbekendheid als de schrijver van onderstaand artikel, dat verscheen in de vlam van 27 oktober 1951, de luttele jaren later aartsreactionaire zelfbenoemde “volksschrijver” Gerard [Kornelis] [Markies] [van het] Reve. Dat we deze tekst hier reproduceren is dan ook niet omdat hij op dit moment actueel of opportuun is, of omdat hij belangwekkende nieuwe gezichtspunten bevat, maar uitsluitend vanwege de naamsbekendheid van de schrijver ervan.
Geen opmerkingen: