donderdag 20 november 2008

DiDeVa of DeeMoeDich?


Het campagnevoeren voor de nieuwe Dichter des Vaderlands is begonnen. De eerste reuring klonk van dichter Maria van Daalen via een e-mail.

Haar eerste voorstel is om de naam te veranderen. In plaats van DiDeVa zou het ambt DeeMoeDich moeten gaan heten. DeeMoeDich staat voor De e-Moedertaal Dichter. Zij wil zich deemoedig in dienst stellen van de Nederlandse taal, al het andere beschouwt zij als versiering, lauwerkransen in begrepen. Verder pleit zij ervoor een vrouwelijke dichter aan te bevelen voor de shortlist.

Haar e-mailactie heeft al een zeker resultaat opgeleverd, zie daarvoor de reacties op de officiële Dichter des Vaderlands-site.

Geen opmerkingen: