zondag 17 augustus 2008

Fonds van de Knetteren


In de bijlage Boeken van NRC Handelsblad van afgelopen donderdag staat een interview met meesterdichter Hans Verhagen. En wat lezen wij daar, tot onze stomme verbazing? Dit:

Pas sinds kort krijg ik een beurs van het Fonds voor de Letteren. Zelfs in 2003, toen mijn verzameld werk, Eeuwige vlam, verscheen en het Letterkundig Museum een tentoonstelling over mij organiseerde, kreeg ik nog een afwijzing. Mijn werk was literair van onvoldoende niveau. Daar heb ik toen met succes bezwaar tegen aangetekend. Maar goed, mijn poëzie lag altijd vóór op de mainstream en dan krijg je gauw kritiek.

“Mijn werk was literair van onvoldoende niveau.” Onze monden hangen nog steeds open van verbazing, wat het uitroepen van Schande! er niet eenvoudiger op maakt. Maar we roepen door: Schande! Schande!
Wie zijn die types zonder enig benul van poëzie die de geldpot beheren? In het jaarverslag over 2003 wordt de organisatie van het Fonds als volgt omschreven (pag. 6):

Het bestuur bestaat uit zeven personen en wordt in zijn besluitvorming geadviseerd door een adviesraad. De adviesraad bestaat uit maximaal dertien leden met een brede kennis van de nationale en internationale letterkunde (…) De leden van de adviesraad hebben tot taak gemotiveerde adviezen uit te brengen over subsidieaanvragen van schrijvers en vertalers uit Nederland, Friesland en Vlaanderen. (…). De adviesraad baseert zijn adviezen aan het bestuur in grote mate op de oordelen van externe adviseurs over de literaire kwaliteit van de ingezonden boeken en de kwaliteit van literaire vertalingen.

Wie waren er verantwoordelijk voor het afwijzen van de beursaanvraag van Hans Verhagen? Het jaarverslag (pag. 6):

Het fondsbestuur bestond in 2003 uit de volgende personen: mevrouw F. Trossèl, mevrouw L.M. Verheggen en de heren H.M. van den Brink, E. Bruinsma, H.U. Jessurun d’Oliveira, F. Laroui en K. Mercks.

Op pagina 7 van hetzelfde jaarverslag lezen we dat in 2003 de volgende personen lid waren van de adviesraad: Huub Beurskens, Christel van Boheemen, Els Broeksma, Herman Divendal, Sjef Houppermans, Atte Jongstra, Stacey Knecht, Jelle Krol, Richard van Leeuwen, Maydo van Marwijk Kooij, Gitta op den Akker, Anne Pries, Fedde van Santen, Erik Vlaminck.

Hoedt u voor deze charlatans!

De namen van de externe adviseurs die verantwoordelijk waren voor het rapport waarin gesteld wordt dat het werk van Hans Verhagen “literair van onvoldoende niveau” is, hebben we helaas (nog) niet weten te achterhalen. Wel is duidelijk, dat ze voor het schrijven van dat schandelijke kulrapport een geldelijke vergoeding hebben ontvangen (jaarverslag 2003, p.6).

Dat de Kortsluiting-medewerkers de afgelopen jaren allebei hun herhaalde aanvragen voor een werkbeurs niet gehonoreerd zagen, zien we ter redactie plots als enorm compliment.

De adviesraad is inmiddels gelukkig personeel geheel vernieuwd, maar op dit moment hebben de van ieder literair benul verstoken Ernst Bruinsma en Fouad Laroui nog altijd zitting in het bestuur. Schande!

2 opmerkingen:

M.H.Benders zei

Het zal wel aan mij liggen, maar die namen van die beoordelingscommissie zeggen mij helemaal niks. Maar dat zal er vast aan liggen dat ik niet afdoende literaire kwaliteit heb. Wat gek eigenlijk dat daar niet juist bekende dichters in zitten.

Anoniem zei

Vreemd... M.H.Benders kent mijn naam al te goed. Misschien wist hij gewoon niet dat ik wel eens een boekje las?
Voor de anderen kan ik niet spreken. En ach, ze zitten er inmiddels lang niet meer.
met vriendelijke groet,
Stacey Knecht
hoofdredacteur
The Ledge
www.the-ledge.com
www.the-ledge.nl