vrijdag 1 augustus 2008

Verplicht lezen met zachte G

Een bejaarde man in een gemotoriseerde rolstoel knalt met een noodgang tegen een stoep en valt uit zijn karretje. Dat zag ik afgelopen middag. Ik hoef niet eens aanstalten te maken om hem overeind te helpen. Er staan direct drie mensen om hem heen die een helpende hand bieden. Een Surinaamse vrouw die me passeert zegt: 'Vorige week viel hij op precies dezelfde plek. Echt waar.' Ze praat met een zachte G. En zij is niet de enige. Alle Surinamers in Venlo praten met een zachte G. Hetzelfde geldt voor de Marokkanen. Ze proberen die niet eens te verdoezelen. Over integratie gesproken. De enige Venlonaar die zijn zachte G probeert te maskeren is Geert Wilders.

Misschien moest ik nu stoppen met stukjes posten, voor het eindigt in dronkemansgeleuter. Ik kom later terug om uit de doeken te doen hoe deze week is afgelopen. Cliffhanger. Even geduld dus voor de spannende ontknoping.

Daniël Dee

20 opmerkingen:

Anoniem zei

Helaas. Toch niet op tijd gestopt... ik dacht: ja, het gaat echt gebeuren, Dee gaat over Limburg schrijven zonder dédain... maar nee.

mvg Chrétien Breukers

Kortsluiting zei

Over welke vorm van dédain hebben we het? Dat ik Wilders minacht, daar wil ik zeker in meegaan. Ik minacht geen Limburgers, laat ik daar duidelijk in zijn. Het zijn net mensen.

Hartelijks,
Daniël Dee.

Anoniem zei

Het tamelijk omvangrijke dédain schuilt in het beschrijven van een kunstenaarsproject alsof het om een ontdekkingsreis in een voorheen nooit geëxploreerd gebied gaat.

Die toon wordt meestal achterwege gelaten bij andere beschrijvingen.

Een voorbeeld: "En vergeet niet iedere zondag tussen 12.00u en 14.00u te luisteren naar Oeverloos op Kink FM. Een programma gepresenteerd door Leon Verdonschot met gasten, praatjes en plaatjes en poëzie van Daniël Dee en Rick de Leeuw."

De Amsterdamse Rick de Leeuw, die consequent spreekt alsof hij een stuk schuurpapier heeft ingeslikt? De Limburger Leon Verdonschot? Nee, hier niet.

Nog even los van het gegeven dat dit radioprogramma een berufsverbot heeft ingesteld voor iedereen die door de Contrabas wordt uitgegeven – doch dit terzijde, al zouden Voos en Van Willigenburg er aardig in passen.

En dédain voor Wilders? Dat lijkt me niet de juiste grondhouding, want meer de grondhouding van de lafaard Pollux.

mvg Chrétien

Kortsluiting zei

Als Groninger toch erg gevoelig voor randstedelijk dédain "richting provincie", kan de Kortsluiting-redactie in Stad geen dédain ontdekken in de dagboeknotities van Rotterdam. Natuurlijk: Venlo is een ontdekkingsreis, want Dee was er nog nooit geweest; en het maken van het Gesamtkunstwerk is een ontdekkingsreis, want het project is er nog nooit geweest. Maar tussen beschrijven en (ver)oordelen zit een hoop licht - ik kan in ieder geval geen verschil ontdekken tussen Dee over Venlo en Dee over Rotterdam.

Het stilistisch vergelijken van dagboekaantekeningen/persoonlijke notities met een droge aankondiging is een nogal goedkoop trucje.

Tot slot: minachten van Wilders lijkt mij een uitstekende grondhouding: wie ook maar de minste achting opbrengt voor een fascist zal ervoor terugschrikken hem (of haar) met alle nodige middelen te bestrijden.

Vriendelijke groet,
Karel ten Haaf

D'n Blinde zei

Eine Wilden Bluts

Now ja, Wilde…
Eigelik is ‘t best waal
einen braave,
maar dan zoeë eine
verwinde deej
veul schrièuwt en
bäökt.

Waat mós ze ouk
doon,
wilse taegewaordig nog
opvalle, tösse al det
geschièt en
gezeik?

Wae d’r beej wil huùre,
of d’r baove oèt wil
staeke,
deej mot kinne kwaake.
En waat det betreft
is ’t toch waal echt
eine van heej.

Want ofse noow
einen hampeleman bis
of ein hötje louk,
zoeëlang ’t maar
plat is,
dan kumpse d’r
vanzelf waal.

Anoniem zei

Ja, Karel, natuurlijk, alle bezwaren wegwuiven, dan ben je er meteen vanaf. Op gemakzuchtige wijze, dat wel.

Minachting... neen. Ik zou eerder kiezen voor een ferme tegenhouding. Maar daar ben jij a) te grof en b) te slap voor.

Chrétien

D'n Blinde zei

Venlove! Mijne heren! Venlove!

Kortsluiting zei

Beste Chrétien,

Het kunstenaarsproject is ook een ontdekkingsreis. Het thema dat we meekregen is Wat is Venlo? Dan moet er onderzoek gedaan worden. In dit dagboek heb ik eenvoudigweg beschreven wat me opviel.

De Oeverloosboycot waaraan je refereert is pure paranoia.

Hartelijks,
Danièl Dee.

Kortsluiting zei

Beste Chrétien,

Volgens mij was mijn reactie op de jouwe niet gemakzuchtig, maar ging ik in op je bezwaren. Daniël heeft dat in zijn reactie nogmaals gedaan, dus voorlopig wacht ik jouw reactie op die van hem maar even af.

Ik kan echter niet over mijn kant laten gaan dat je schrijft: “Minachting... neen. Ik zou eerder kiezen voor een ferme tegenhouding. Maar daar ben jij a) te grof en b) te slap voor.”
De kwalificatie “te grof” heeft waarschijnlijk betrekking op mijn gedichten, op mijn bovenstaande reactie op jou kan hij in elk geval niet slaan. En over mijn gedichten mag je uiteraard denken en zeggen wat je wilt, dus daar ga ik niet op in.
Dat je mij “te slap” noemt voor een “ferme tegenreactie” wens ik echter niet naast mij neer te leggen. Uitgaande van je goede bedoelingen, wijt ik je groffe en kwetsende reactie aan een gebrek aan kennis jouwerzijds, en dus wijs ik je er graag op dat ik mij al decennialang in woord en daad verzet tegen racisme en rechtsextremisme. Ik geloof dat ik hier altijd blijk heb gegeven van een “ferme tegenhouding”: ik heb een boek en artikelen gepubliceerd waarin het gedachtegoed analyseerde en zoveel mogelijk namen en foto’s van leden publiceerde, en ben daadwerkelijk de straat opgegaan (en doe dat nog steeds) om te pogen extreemrechtse idioten het demonstreren fysiek onmogelijk te maken. Mijn “ferme tegenhouding” rust op twee peilers: a) het geven van voorlichting over dit soort types, hun ideologie en de gevolgen daarvan; en b) het fysiek bestrijden van deze personen onder het motto ‘met fascisten discussieer je niet, je slaat ze dood’ (wellicht ten overvloede: als je fascisten niet minacht, wordt het een stuk moeilijker om ze dood te slaan).

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben voorgelicht en ben in afwachting van je excuses,
vriendelijke groet,
Karel

marjan zei

"Dames!
Kan dit nou niet eens wat aardiger worden opgelost. In plaats van te gaan harrewarren en schelden, kunnen jullie elkaar na zoiets beter met... woorden te lijf gaan, in plaats van met verbale handtasjes, zoals nu."

Zomaar een citaat van meneer Breukers, die blijkbaar rellerig van inborst is. Want met deze "dames" werden geen vrouwen aangesproken. Raad eens wie wel.

D'n Blinde zei

Om de thema's hier maar te combineren/personificeren: Wist je trouwens dat Pollux uit een NSB-nest kwam? Nou ja, voor de helft dan!

Kortsluiting zei

Zeg, d'n blinde, wat wil je daarmee zeggen? Ik ken die hele Pollux niet, maar insinueer jij dat hij een nazi is, of dat gedachten erfelijk zijn? Van dit soort anonieme praatjes/verdachtmakingen zijn wij op dit log niet gediend.
In een volgende reactie zien we graag je volledige, echte naam; zo niet, dan zijn je reacties hier niet langer welkom.
Karel ten Haaf

D'n Blinde zei

Insinueren doe ik niets, dat doe jij nu Karel. De enige reden dat ik het ter sprake bracht is omdat Chrétien schijnbaar moeite met Pollux als persoon heeft, en jullie persoonlijke discussie ineens oversloeg naar Wilders en het niet of te soft aanpakken daarvan.

(We zitten tenslotte in Venlove! Nietwaar?!).

Eigenlijk heb ik geen flauw idee waar jullie het over hebben, ik proef wel de wrevel tussen uwerzijds.

Daarbij Karel, als rechtgeaard actief anti-fascist, zul jij ook wel weten dat ook al staat de NSB voor Nationaal Socialistische Beweging, de NSB uit beginsel geen nazi-partij was, maar een nationalistische gelieerd aan en overgaand in een fascistische. Mussert moest helemaal niets van het anti-semitisme hebben. Daar waren weer andere stromingen voor.

Zover jouw vergelijking weersprekend.

Maar goed, mooie voortzetting zou ik zeggen! En weekend! Die wordt geweldig, ik weet het zeker!

Kortsluiting zei

Nee, d'n blinde, zo zijn we niet getrouwd. Eerst je volledige, echte naam. Pas dan reageer ik. En tot je de gevraagde gegevens gepost hebt, was dit je laatste post op dit log die niet verwijderd wordt.
Karel ten Haaf

Anoniem zei

Beste Karel,

nee, minachting, dat is en blijft wat mij betreft no go... Om nog maar te zwijgen over 'doodslaan'.

Grof vind ik het, als mensen een bepaald woord als scheldwoord of uiting van neerbuigendheid gebruiken, zoals Daniël Dee ook weer in zijn bericht over het gooien van tomaten.

In dat verband was mijn 'dames' inderdaad erg flauw en in zekere zin ook neerbuigend – niet goed dus.

met vriendelijke groet,

Chrétien

Marjan zei

Meneer Breukers, er is een wezenlijk verschil tussen minachting voor verachtelijk gedachtegoed waar mensen zelf voor gekozen hebben, bijvoorbeeld fascisme, en minachting voor kenmerken die je door geboorte hebt meegekregen, zoals Limburger zijn. Ik meen dat Karel het eerste bestrijdt, terwijl u zich zelf schuldig hebt gemaakt aan het laatste. Weliswaar met spijt achteraf, lees ik nu, maar het heeft u bijna een jaar gekost om dat te erkennen. De erkenning siert u. De plek en oorzaak niet.

Overigens kan ik met de beste wil van de wereld niets neerbuigends ontdekken in de woorden van Dee. Terwijl ik als geboren en getogen Groninger uiterst gevoelig ben voor provincieracisme.

Kortsluiting zei

Hallo Chrétien,

Uit je reactie maak op dat je mij niet langer verwijt “te slap” te zijn – om me maar even in dezelfde terminologie uit te drukken: ik krijg zelfs de indruk dat je me niet slap genoeg vindt.
Blijft de beschuldiging dat ik “te grof” zou zijn. Je preciseert wat je bedoelt met grof: “als mensen een bepaald woord als scheldwoord of uiting van neerbuigendheid gebruiken”. Ik heb mijn oorspronkelijke reactie er nog eens op nagekeken, maar het enige dat je wellicht als “grof” volgens jouw definitie zou kunnen opvatten, is dat ik Wilders een fascist noem. Nu heb ik een enorme hekel aan het te pas en onpas gebruiken van de term fascisme om mensen te diskwalificeren; deze inflatie van het begrip fascisme stuit mij ernstig tegen de borst. Het is dan ook na bestudering van programma, werkwijze en organisatie van de PVV, dat ik tot de conclusie ben gekomen dat Wilders een fascist is. Met andere woorden: ik scheld hem niet uit voor fascist, ik constateer dat hij er één is. Het lijkt me dat je, dit gelezen hebbende, niet langer kunt volhouden dat ik “te grof” ben.
Ik zou graag zien dat we met een schone lei opnieuw beginnen, we kennen elkaar tenslotte niet eens. Dat je mij uit onwetendheid beledigd hebt zal ik je dan ook niet nadragen, op voorwaarde dat je toegeeft dat je fout zat. Mij vervolgens je excuses aanbieden is niet meer dan een teken van beschaving.

In afwachting,
vriendelijke groet,
Karel ten Haaf

Der Peter zei

chauvinisme... uh!... excuses en verkooppraatjes...

Geurt zei

Gesamtnichtswerk!

Der Peter zei

Hört! Hört! Fahne hoch und abtauchen!...