dinsdag 14 oktober 2008

Literaire Trotski Quiz (14)


Hoewel in onderstaande, naar onze mening zeer geestige tekst Trotski zelf niet voorkomt, noch een van zijn naam afgeleid woord, hoort die tekst wel degelijk thuis in deze quiz, getuige de titel van het hoofdstuk waaruit de regels gelicht zijn: “Het geheim verbond der trotskisten”.
Om voor mensen die niet zijn ingevoerd in de geschiedenis van de trotskistische beweging in België enigszins inzichtelijk te maken waarom de redactie in Groningen onbedwingbaar de slappe lach krijgt bij het lezen van onderstaande onzin, werd hier en daar een linkje toegevoegd. Voor het ten volle kunnen waarderen van de zeer geslaagde persiflage van het marxistisch taalgebruik is waarschijnlijk enige studie van of ervaring in de revolutionaire beweging vereist. Maar misschien is het ook leuk voor niet ingewijden.

De bij de tekst hieronder horende quizvragen:
1. wie schreef deze zinnen; en
2. uit welke oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk zijn deze passages afkomstig?

François Vercameleon, blijkbaar de voorzitter van de vergadering stond op en zei: “Kameraden, laten we de vergadering naar traditie beginnen met het bidden van de Internationale.”
Ik murmelde maar wat mee, want ik kon de tekst niet. Toen het bidden van de Internationale geëindigd was met het devote “Heilige Marx, bid voor ons”, werd het lied “Avanti Populo” ingezet. “Avanti populo, carriera nostra (3x), avanti populo, carriera nostra (2x) triumpherat. Carriera nostra triumpherat (3x) eviva socialisma e la liberta.” Iedereen ging zitten en de vergadering was begonnen. Eric Konijn moest verslag uitbrengen van de binnenlandse toestand. Het land was in het prae-revolutionaire stadium, beweerde hij ijskoud en het échec van de sosjaal demokratie was duidelijk gebleken. Het waren burokraten en klasseverraders en de Volken van Vlaanderen, Brussel en Wallonië hadden dit ingezien. De proliferatiekommunisten en hun renegaten hadden zich gedragen als klassecollaborateurs en door avonturisme en deviationisme de partijlijn verlaten zoals die was uitgestippeld door het centraal kommitee onder de leiding van Kameraad Antigrippine. De Revolutionair Marxistisch-Leninistische Studentenbeweging moest een motie uitgeven om te waarschuwen tegen de pogingen van re-neo-Stalinisten om de strijd ter ontvoogding van de Volken van Zwartberg en Houthalen door autokraat verbalisme te kanaliseren tot zoollikkerij van de laat-kapitalistische plutokraten. De drijverijen en machinaties van de imperialistische honden en hun kroestjevieke spitsbroeders met hun marionettenleger dat zich ten dienste stelde van de neo-bourgeoisie en volksvreemde uitzuigers met de hulp van kapitalistische agenten, moest onverwijld aan de kaak gesteld worden. Het was de taak van de Revolutionair Marxistisch-Leninistische Studentenbeweging, verbonden met de Arbeidersklasse, om de volksbeweging om te buigen tot een volksopstand. Er zou direkt moeten begonnen worden met het uitdelen van traktaten aan de fabriekspoorten.
Willie de hond sprong op de tafel en riep: “Leve de Revolutie! Geef ons wapens!”
(…)
Erik Konijn droeg dan een gedichtje voor, getiteld: “Hoe ik Ernest Amandel op één nacht uitlas met een fles rode wijn en een brok kaas en onder kaarslicht.” Dan kwamen er amendementen op zijn gedichtje teneinde het op te nemen in hun tijdschriftje. Het begon op mijn klieren te werken en ik kreeg echt lust om er tussenuit te muizen. Dat bier bleef maar weg en ik zat inseen van de dorst. Gelukkig waren we aan het eind van de feestelijkheden gekomen. Met het gezamenlijk bidden van de Internationale was de zaak rond. Van François Vercameleon kreeg ik nog enkele franse boekjes in mijn fikken gestopt en daar moest ik dan de volgende week examen over doen.

4 opmerkingen:

marjan zei

Is het Brusselmans, Herman?

Kortsluiting zei

Nee nee, veel ouder. Al is het meligheidsniveau inderdaad vergelijkbaar.

Jürgen Smit zei

kijkende naar de genoemde namen heb ik wel een tijdvak in mijn hoofd maar kan daar maar geen schrijver in plaatsen die dit geschreven zou kunnen hebben.

Kom dus niet verder dan een gok.

Louis Paul Boon - maar die stijl?

Kortsluiting zei

Laat ik een tip geven, want (ik had het al verwacht) blijkbaar is de opgaaf nogal moeilijk. De schrijver is niet zozeer bekend als literator, maar wel als journalist. Sins 1970 werkzaam bij Humo. Meer kan (wil?) ik er niet over zeggen.