zondag 7 december 2008

K-1 pool: #1


Het was een fijne mannenavond. De gastheer ontving aan het begin van de bijeenkomst zelfs, van Erik “Spargel-Tarzan” Harteveld, een cap in de kleuren van Peter Aerts – en zat vervolgens de gehele avond met pet en T-shirt van Aerts fanatiek voor anderen de supporteren na de snelle afgang van zijn favoriet. De gehele aanwezige meute was trouwens lekker fanatiek. Veel “oeh’s” en “aah’s” en “sla hem op zijn donders” klonken op van de tribunes. Normaalgesproken ben ik niet zo’n mannenman (woordenwoord), maar het beviel geweldig. Volgend jaar weer.
Onmiddellijk na het bekend worden van de uitslag werd de trofee door de gastheer overhandigd aan de trotse winnaar: Daniël “Hammer of Thor” Dee, die vanmorgen dolgelukkig terugspoorde naar Rotterdam onder medeneming van zijn beker maar met achterlating van zijn eerlijk gewonnen flessen wijn. Tweede werd Stefan “Respect” Nieuwenhuis; en derde Erik “Spargel-Tarzan” Harteveld. Heren: van harte!
Een eervolle vermelding verdient Marjan “Spek en Bone Crusher” Feith, die ex aequo met de Hammer op plaats één belandde. En dat terwijl zij het toernooi als schoonheidswedstrijd benaderde en per partij de volgens haar mooiste man uitriep tot winnaar.

Wat natuurlijk wel een valse noot was in het verder zo welluidend zuivere feestgedruis van afgelopen nacht: de verregaande onsportiviteit van Badr Hari, die de uitgegleden op de grond liggende Bonjasky tegen het hoofd sloeg en schopte. Na het eindeloos terugkijken van de beelden en bestuderen van de stills bleven de K-1 poolers het oneens over de op te leggen strafmaat, die varieerde van ‘de rode kaart is genoeg’, via ‘één jaar uitsluiting’ en ‘nee drie’, tot ‘levenslang buiten de ring’ – vooral omdat Hari geen enkele spijt leek te hebben van zijn moordaanslag, maar zijn opponent een toneelspeler vond.
Vandaag lazen we op de K-1 site dat de straf voor Badr Hari nog niet bekend is. Ernesto “Mister Perfect” Hoost sprak schande van het gedrag van Hari, winnaar Remy Bonjasky (ook hij gefeliciteerd namens de gisteravond vergaderde dichterlijke bent) vindt dat een hoge geldboete de juiste sanctie zou zijn, en Peter Aerts vindt het slecht voor de sport en wil tijdens het oud en nieuw gala in Japan een revanchepartij tegen Badr Hari. Degene die vannacht nog voor levenslange uitsluiting was, ziet nu wel iets in een boete van enkele tonnen gecombineerd met een aantreden van Hari tegen een door de aanslag op zijn sport uiterst getergde Mister K-1 himself.
Wat de straf ook zal zijn, we vermoeden dat Badr Hari het de komende tijd erg zwaar zal krijgen in de K-1 ring, want iedere sportieve vechter zal hem ongelooflijk op zijn falie willen slaan om de naam van de sport te redden.
Om positief te eindigen: de verliezers van de K-1 pool namen hun nederlaag wel sportief op en juichten de winnaar luide toe.


5 opmerkingen:

Spek en Bone Crusher zei

Hoera! Kom maar op met die leverworst!!
En ook hoera voor BonBonjaski. Maar dat stond bij voorbaat al buiten kijf. Of niet dan, Alice Dee?

Anoniem zei

Het bleef nog lang onrustig in de O.B.-straat. Nu maar weer es wat poëzie, Charlie 'Red-Star' ten Haaf!

SpargelTarzan Harteveld

Alice Dee zei

Oh ja, geen twijfel over mogelijk Hoera voor jammie Remy!

Anoniem zei

En, heren dichters, wat rijmt er nu op Bonjasky?

Kortsluiting zei

De schaker Boris Spasski.

(Al net zo'n strateeg.)