donderdag 12 juni 2008

Literaire Trotski Prijsvraag (2)


De uitgeloofde prijs, Leo Sedov - zoon, vriend, strijder, ligt nog steeds ter redactie bij ontstentenis van een juiste inzending n.a.v. de eerste Literaire Trotski Prijsvraag. Blijkbaar was de opgave te moeilijk - of hebben literatuurkenners geen behoefte aan een gratis boek van Trotski. Daar wij de tweede veronderstelde reden ondenkbaar achten, gaan wij onverdroten voort: de prijs is nog beschikbaar, dus schrijven we een nieuwe prijsvraag uit. Maar eerst de oude uit de weg. Het citaat is afkomstig uit De komst van Joachim Stiller (1960), geschreven door Hubert Lampo (1920-2006).
Dan nu de nieuwe opgave: 1. wie schreef onderstaand citaat, afkomstig uit een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk; en 2. uit welk boek is het afkomstig.
Omdat we de prijs graag kwijt willen: als niemand het antwoord op beide vragen goed heeft, gaat Leo Sedov - zoon, vriend, strijder naar degene die het eertste één vraag juist beantwoordt. Kortom: schroom niet.
En dan nu de opgave van vandaag (dus: 1. wie schreef onderstaand citaat van duidelijk sociaal-democratische strekking in een tekst over de vraag 'Hoe merk je eigenlijk dat je oud begint te worden?'; en 2. uit welk boek is het afkomstig):

Aan enige in je woonachtige denkbeelden kan niets meer veranderd worden, maar je neemt minder personen kwalijk wat ze doen of menen, niet uit, wat Trotski bij de Tsaar 'een laag soort onverschilligheid' noemde, maar omdat je, al denkt iemand over sommige dingen heel anders dan jij, de mens in hem kunt waarderen.

1 opmerking:

Gelkinghe zei

Het ligt op 't puntje van mijn tong...