donderdag 26 juni 2008

Literaire Trotski Prijsvraag (4)

De spelregels: degene die het eerst het juiste antwoord geeft op onderstaande vragen is de winnaar (m/v). Heeft binnen een week niemand beide antwoorden goed, dan is degene die het eerste één juist antwoord gaf de gelukkige.

De prijs: Trotski – Over de burgeroorlog. Twee toespraken (16 pp. + audio-cd).

[Op de foto: Joost Kircz nu - nog steeds trotskist. Voor het waarom van deze illustratie: zie onderstaand citaat.]

De opgave:
1. wie schreef onderstaande zinnen; en
2. uit welk oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk (in dit geval een roman) is deze passage over het begin van de Maagdenhuisbezetting afkomstig?

Tweehonderd, driehonderd man telt de bezettingsmacht al gauw. Alsof er een allesomvattend plan de campagne was gemaakt worden er onmiddellijk allerlei maatregelen uitgevoerd. Hoofdingang afsluiten en barricaderen. Hele gebouw doorzoeken. Spandoek aan gevel. Proviandering organiseren. Hal op begane grond inrichten als centrale vergaderruimte. Slaapplaatsen aanwijzen. Ook Ordedienst en Schoonmaakdienst beginnen te draaien. Evenals de stencilmachine.
Wie precies de leiding hebben is niet helemaal duidelijk, zeker is wel dat aan de politieke kern van de Asva, Buys en Verhey, en Blok, en Hendriks, en Regtien natuurlijk, hoofdrollen zijn toebedeeld. Joost Kircz van de Trotzkistische Vierde Internationale is ook prominent aanwezig, waar komen al die mensen ineens zo gauw vandaan? En wat doet die man van Spartacus hier in vredesnaam, dat is toch geen student?

Geen opmerkingen: