woensdag 4 maart 2015

Dossier PVV-Groningen 2015: Ronald Kaatee (nr. 4)Nummer vier op de lijst van de PVV voor de Statenverkiezingen van 18 maart is Ronald Kaatee (19 augustus 1958). Over zijn politieke Werdegang vertelt hij zelf in een lang interview op de fortuynistische site Het Vrije Woord:

In mijn jeugd was ik politiek links, zoals zovelen. Niet extreem links, maar sociaal-democraat. Ik heb nog campagne gevoerd voor Joop den Uyl in 1977. Ik deed dus meer dan alleen maar stemmen. Ben ook lid geweest van de PvdA. Het heeft niet lang geduurd.
[…] Eind jaren tachtig, begin jaren negentig begon ik meer moeite te krijgen met links. Ik had mijn studie in die tijd onderbroken en kwam toen Oswald Spenglers boek Der Untergang des Abendlandes tegen. Ik zou niet willen zeggen dat ik door hem om was, maar het liep er wel parallel aan. Misschien lag het ook wel aan de Wende die toen gaan de gang was, de ondergang van het communisme, een stroming waar ik als sociaal-democraat sowieso al nooit iets mee ophad. Het was de tijd van schuivende panelen.
Toen ik het boek van Spengler uit had, was ik om en was ik van sociaal-democraat conservatief geworden. Ik geloof toch wel dat hij daar enige invloed in had, los van mijn autonome denken.

Het is in ieder geval een vorm van interessant ‘denken’ te noemen: na lezing van één boek volkomen van mening veranderen en je er tegelijkertijd op beroepen dat je een autonome denker bent. Blijkbaar voelt Kaatee zelf ook wat nattigheid, want hij vervolgt:

Overigens heb ik gemerkt dat iemand als Thierry Baudet ook positief is over Oswald Spengler.

Thierry Baudet wordt hier door Kaatee genoemd als autoriteit, als bewonderde intellectueel, als geestverwant. Thierry Baudet, u weet wel, de man die vindt dat het aanranden, om  niet te zeggen verkrachten van vrouwen een legitieme manier van versieren is.

De realiteit is dat vrouwen niet met respect behandeld willen worden door hun sexpartner; dat ze helemaal niet willen dat je hun ‘nee’, hun weerstand respecteert: de realiteit is dat vrouwen overrompeld, overheerst, ja: overmand willen worden.

Aldus Baudet op The Post Online, in het stuk ‘Julien Blanc heeft volkomen gelijk’, waarin hij een lans breekt voor ‘versiercoach’ Julien Blanc die zijn cursisten aanraadt om vreemde vrouwen op straat onaangekondigd te grijpen en een tong in de mond te steken.
Vrouwen als niet gelijkwaardig aan mannen beschouwen, vrouwen onderwerpen - was dat niet één van de zaken die de PVV ‘de islam’ verwijt?

Ronald Kaatee kwebbelt verder over de ontwikkeling van zijn autonome denken na het lezen van Spengler:

ik was om, maar ik was niet gewoon conservatief geworden, maar een groene conservatief. Ik was nogal milieubewust en dat thema speelde in die jaren ook vrij veel. Ik heb toen – in 1993 – een groen-conservatieve partij opgericht die we even Groen Rechts hebben genoemd. Maar dat wekte veel vervelende reacties op. Het werd natuurlijk meteen als extreem rechts geafficheerd.
[…] Het was nog in het pré-Fortuyn tijdperk. Het was toen absoluut not done om de term rechts te gebruiken, om je rechts te durven noemen. Als je jezelf rechts durfde te noemen was je dus per definitie extreem rechts.
De naam werd toen de Partij voor Milieu en Recht. Ik ben er nooit gelukkig mee geweest, het bekte niet goed en maakte ook niet goed duidelijk dat de partij groen conservatief was. Het ging er om dat je niet van GroenLinks hoefde te zijn om aandacht voor het milieu te hebben.
We hebben meegedaan aan de Kamerverkiezingen van 1994. Ik was toen lijsttrekker. In 1998 hebben we in Groningen lokaal meegedaan. In beide gevallen zijn we niet in het vertegenwoordigende lichaam gekomen.

Wat is de visie op milieu die de groen-conservatieve PVV-kandidaat Kaatee uitdraagt?

Zorg om het milieu. Denk aan de uitstoot van de industrie, maar ook de bevolkingsdruk. We leven in een druk en overbevolkt landje en er is veel te zeggen voor stabilisatie of zelfs afname van het bevolkingsaantal, om het hier gewoon prettig leefbaar te houden. Nu ben ik nooit voorstander geweest van hele extreme maatregelen op het gebied van energie, maar wel van besparing. Dat geldt ook voor de industrie. Die had en heeft veel te winnen bij een zuinig gebruik van energie. Van de klimaathype wist ik nooit hoe serieus je dat moest nemen, omdat ik de technische kant van het milieudebat niet zo goed op zijn waarde kan schatten.
Alleen al de simpele gedachte dat je voor tientallen of honderden miljarden aan schatten in de grond hebt zitten in de vorm van fossiele brandstoffen. Als je dan denkt dat we dat keurig laten zitten omdat het misschien een half graadje warmer gaat worden? Dat gaat niet lukken. En inmiddels is wel duidelijk dat we al vijftien jaar stabilisatie van de temperatuur hebben.
[…] Wat mij betreft stoppen we onmiddellijk met al die klimaathype gerelateerde zaken, zoals subsidie voor windmolens. Het gaat om goed omgaan met een gezond leefklimaat. En dierenwelzijn.

Hé! Ho! Wat?! Lees ik dat goed?
Alleen al de simpele gedachte dat je voor tientallen of honderden miljarden aan schatten in de grond hebt zitten in de vorm van fossiele brandstoffen. Als je dan denkt dat we dat keurig laten zitten omdat het misschien een half graadje warmer gaat worden? Dat gaat niet lukken.

Ja, ik lees het goed, in 2013 zegt PVV-kandidaat Ronald Kaatee het duidelijk: we moeten doorgaan met het uit de grond halen van aardgas.Na het electorale echec van zijn groenrechtse Partij voor Milieu en Recht heeft Kaatee even geen zin meer in de politiek.

Ik ben pas weer enthousiast geworden met de komst van Pim Fortuyn. En ook goed enthousiast. Dat was fantastisch. Ik krijg er nog kippevel van als ik er aan denk. Dat debat na de gemeenteraadsverkiezinngen en zijn optredens bij Harry Mens. Ik kende hem voordien al van zijn columns voor de Elsevier. Ik had geen abonnement op de Elsevier maar ging speciaal even naar de bibliotheek om zijn column te lezen of las hem stiekum even tussendoor in een boekwinkel.

Weer enthousiast geworden richt Kaatee de Populistische Omroep Nederland op.

Ik heb PopNed opgericht met Ronald Sørensen. Dat was in 2008. In november van dat jaar gingen we publicitair van start. We stuurden persberichten de wereld in. Toen is Ronald Sørensen uitgenodigd in de De Wereld Draait Door. Ik mag wel zeggen dat ik heb voorzien wat er toen gebeurde. Dat ene optreden van Ronald Sørensen leverde opeens duizenden leden op. Ik maakte me zorgen of we de toeloop wel aan konden. Met name onze website kon dat niet. Die knalde eruit. We hadden wel tienduizend leden kunnen hebben, maar dat stopte daar dus.

De enige maanden later opgerichte omroep PowNed ziet Ronald Kaatee als een slap aftreksel van wat hem voor ogen stond. En over GeenStijl zegt hij:

Het is een enorm slappe hap geworden, daar hoor ik meer mensen over. Maar ik merk de laatste tijd verbetering, sinds A. Nanninga, een mevrouw geloof ik, daar heel aardig schrijft. […] Nanninga vind ik erg goed. Als wij in het bestel zouden komen zou ik die wel willen vragen om iets voor ons te doen.

Annabel Nanninga, u weet wel: die empathieloze racistische kut die bootvluchtelingen uit Afrika ‘dobbernegers’ noemt. ‘Nanninga vind ik erg goed.’

Niet alleen Nanninga, maar ook Bart Croughs wordt bewonderd door PVV-kandidaat Ronald Kaatee.

Bart Croughs die hier in Groningen heeft gewoond en die ik regelmatig tegenkwam en ook zeer bewonderde vanwege zijn columns.

Bart Croughs, de man die Amnesty International kapittelde omdat die organisatie niet opkomt voor Holocaust-ontkenners:

Wat had Amnesty te zeggen over de toenemende mensenrechtenschendingen in West-Europa van de afgelopen jaren? In Duitsland heeft Amnesty actie gevoerd voor mensen die voor de rechter werden gesleept omdat ze de Duitse overheid van racistische praktijken beschuldigden. De actievoerders in kwestie werden niet opgesloten, en wie op de rapporten van Amnesty afgaat, zal tot de conclusie komen dat er in Duitsland geen gewetensgevangen bestaan. Toch zijn er in Duitsland de laatste jaren verschillende mensen tot jarenlange celstraffen veroordeeld vanwege hun overtuigingen. Van het propageren van geweld was daarbij geen sprake; het enige misdrijf van de betrokkenen was het kenbaar maken van afwijkende opvattingen over de aard en omvang van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het zwijgen van Amnesty International over deze gewetensgevangenen is oorverdovend.

Voor Zwitserland geldt hetzelfde. Wel aandacht van Amnesty International voor veronderstelde mishandeling van buitenlanders door de politie; geen aandacht voor de holocaust-revisionisten die voor hun overtuigingen tot een jaar cel werden veroordeeld.

Deze Bart Croughs die het opneemt voor Holocaust-ontkenners, wordt door PVV-kandidaat Ronald Katee ‘zeer bewonderd’.

Met zijn omroep mag het nooit wat geworden zijn, Kaatee blijft zich nog lang profileren als ‘voorzitter Populistische Omroep Nederland’ – nog in 2013 ondertekent hij zijn columns op het weblog Amsterdampost met die toevoeging achter zijn naam.
(Geen groot bedenker van originele titels trouwens, de autonome denker Ronald Kaatee. Tussen 26 juni en 12 augustus 2012 publiceert hij zes stukken op Amsterdampost:
De nitwits zijn echt helemaal knettergek, maar wij laten ons totaal uitkleden;
Knettergek: Klaas Knot, ‘hoeder van de financiële stabiliteit van Nederland’;
Knettergek en altijd wel een theorietje paraat…;
Knettergek: feministische moslima’s;
Gewoon stoppen met ontwikkelingshulp; en
Knettergek: Volkskrant-columnist Hans Schnitzler.)

Ronald Kaatee uit zich hier en daar nog extremer dan zijn grote Leider. Waar Geert Wilders pleit voor het sluiten van de grenzen voor mensen ‘uit islamitische landen’, daar laat Kaatee die toevoeging weg:

Overigens vind ik dat de grenzen dicht moeten, niet alleen om nog iets van de verzorgingsstaat in stand te houden, en de toename van de islamisering tegen te gaan, maar ook vanwege de bevolkingsdruk. Die moet je niet vergroten.

Ook in zijn stuk ‘Senator Adri Duivesteijn: knettergekke racist uit de Schilderswijk’ laat Kaatee zijn ware gezicht zien:

Het werkelijke gesprek zou moeten gaan over hoe we met elkaar op een verdraagzame manier kunnen leven, aldus de Haagse ex-wethouder van Almere. Mijnheer de Haagse ex-wethouder van Almere mag graag bepalen waar het ‘werkelijke gesprek’ over moet gaan. Maar misschien moet het werkelijke gesprek wel gaan over de vraag hoe we het principieel onverdraagzame uit onze samenleving weren. Of we geen ‘religies’ moeten verbieden die zowel in theorie als in praktijk op grootschalige wijze gewelddadig zijn. Die ongelovigen, christenen, joden, homo’s en vrouwen als minderwaardig beschouwen. En die afvalligheid verhinderen en bestraffen.

Kaatee gaat hier een flinke stap verder dan het provinciale veertien-kreten-programma, waarin de PVV uitschreeuwt: ‘Géén islamisering, géén moskeeën!’. Het staat er echt: Ronald Kaatee wil de islam verbieden.
Hij is voor een verbod op de islam!
Deze PVV-kandidaat, op een verkiesbare plaats op de lijst, is knettergek.


Karel ten Haaf

1 opmerking:

D.J. Engelsman zei

Pas veel te laat ontdekte ik dit stuk. Ik ken Ronald goed. Ik mag hem zelfs een vriend noemen, ook wel een goede vriend, maar ik ga hem niet verdedigen, loyaliteit kent zijn grenzen. Ik wist veel van zijn opvattingen, en we hebben er ook wel ruzie over gehad, maar heb nu toch weer nieuwe dingen gelezen en ik schrik ervan. Ik heb hem verdedigd tegen aantijgingen dat hij een fascist zou zijn, maar nu begin ik toch te twijfelen. Het is voor mij volstrekt een raadsel hoe een zachtmoedig en ook wel intelligent persoon er dergelijke onzinnige ideeën op na kan houden. Wat een rabbiate haat! Zijn bezwaren tegen windenergie en keuze voor fossiele brandstoffen dateert volgens mij ook van na zijn toenadering tot Wilders. Dat soort slaafsheid is voor mij eigenlijk ook een grote schok. ik sta voor een raadsel.