maandag 9 maart 2015

Dossier PVV-Groningen 2015: Dennis Ram (nr. 3)Dennis Ram (30 maart 1974), nummer 3 op de lijst van de PVV in Groningen, werd geboren in Den Haag en groeide op in Wassenaar Zo’n twintig jaar geleden vestigde hij zich in de stad Groningen, waar hij nog altijd woonachtig is – aan de Bankastraat.
Ram zit namens de PVV in de Staten van Groningen sinds 28 september 2011, toen hij de plaats innam van Klara Wolthof die na nog geen half jaar afscheid nam van de PVV-fractie.
Vlak na zijn benoeming formuleerde Ram waarom hij de PVV geweldig vindt:
De partij voor de Vrijheid wil meer vrijheid voor ondernemers en boeren, het stoppen van de windmolengekte, het bestrijden van nieuwe moskeeën en sluiten van asielzoekerscentra. Daarbij willen we snijden in de subsidies van de cultuursector. […] Met nuchtere blik en gezond verstand in belang van Groningen en de Ommelanden.
Dennis Ram is een beetje een blaaskaak. Zo schrijft de callcentermedewerker bij Ziggo in zijn kersverse kandidaten-bio op de website van de PVV-Groningen:
Naast het Statenwerk werk ik in de telecom. Een interessante sector die continu verandert door de komst alle nieuwe technologie. Mede om die reden ben ik er van overtuigd dat de hele provincie toegang moet krijgen tot snel internet voor meer leefbaarheid en economische activiteit.
Waarom staat Ram, die veel baat zou hebben bij een eindredacteur, op de lijst van de PVV?
Een belangrijkste motivatie voor mij is, omdat ik geloof in de kracht van de Groningers.
En:
Daarnaast ben ik voorstander van geen islam, minder asielzoekers, lagere belastingen en betere voorzieningen voor de krimpregio.
Zoals het een goed PVV-kandidaat betaamt, is Dennis Ram fanatiek tegen de muliticulturele samenleving en weet hij zijn standpunten genuanceerd onder woorden te brengen:
Dat Wallage een van de grootste debielen is, die Nederland rijk is, lijkt me evident.
Bij het lustrum van de RUG in 2004 gaf Wallage tijdens: “Het Multiculturele Debat Integratie of assimilatie?”, een donderspeech, waar hij zijn eigen ideologische standpunt rechtvaardigde met het niet nazistisch was…

De lafbek vertrok toen gelijk uit de zaal en er mocht over zijn grove speech niet gedebatteerd worden.

Ik ben blij dat deze man, die ook het onderwijs in Nederland kapot heeft gemaakt eindelijk opdondert.
Waarom is de PVV ook alweer zo tegen de ‘multikul’? Nou, bijvoorbeeld omdat ‘de islam’ vrouwen discrimineert – en vrouwendiscriminatie is uit den boze voor de PVV.
Wat vindt Dennis Ram ervan dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen?
Volgens zijn de verschillen redelijk. De oorzaken zijn niet moeilijk te bedenken. Wanneer een vrouw 2 kinderen krijgt achterelkaar zijn vrouwen gemiddeld 5 jaar uit het arbeidsproces.
Dat is een verlies tov mannen, die wel 5 jaar ervaring opdoen en een verlies tov mannen inkomen van 5 jaar periodieke loonsverhogingen. 5x (1,5% tot 2%) is een verschil voor hetzelfde werk van7,5% tot 10% verschil in loon. Het ligt niet aan de onderhandelingscapaciteiten van vrouwen, maar aan een natuurlijk verschil veroorzaakt door het moederschap. Als we dan de achterstand die parttimewerk zou veroorzaken mee gaan rekenen en dat gaan compenseren tov mannen verdien vrouwen zelfs meer dan mannen, omdat de gemiste jaren al een sluitende verklaring is voor het lagere loon. Parttime werken leidt niert tot een lager loon en vrouwen kunnen evengoed onderhandelen als mannen. Extra loonstijging voor vrouwen is discriminatie van mannen, omdat zij wel 5 jaar voor die loonstijging moeten werken.
Kortom: het verschil in beloning is biologisch verklaarbaar en dus terecht, aldus PVV-kandidaat Ram, die iedere mannelijke (mede)verantwoordelijkheid voor zwangerschap afwijst.

De mindere betaling heeft echter niet alleen een biologische oorzaak, er is ook een sociale component: volgens Rat (oeps! slip of the qwerty) – herstel: volgens Ram wordt het verschil tussen mannen en vrouwen in stand gehouden door sociale wetgeving:
waarom bijvoorbeeld in het oerconservatieve Amerika of Italië er wel meer “geëmancipeerd” is, is omdat daar vrouwen het werkelijk zelf hebben moeten doen. Er is daar geen recht op deeltijdwerk, of recht op bijstand als jonge vrouw met kinderen. Daarnaast wordt in Nederland nogal eens de scheiding tussen gezin en samenleving willekeurig getrokken. Als er wordt beweerd dat vrouwen te weinig maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, dan is het gezin in één keer wel onderdeel van de maatschappij. Maar bij mannen geldt wel dit onderscheid in de discussie en wordt er geroepen ondanks dat mannen de meeste maatschappelijke verantwoordelijkheid en plichten dragen dat zij meer aandacht aan het gezin moeten besteden. En is het gezin niet onderdeel van die maatschappelijke verantwoordelijkheid?!?
Wanneer een politieke vriend van hem ervan wordt beschuldigd zijn zwangere vrouw zodanig mishandeld te hebben dat ze moest worden opgenomen in een ziekenhuis, stelt Dennis Ram dat vrouwen die het hospitaal worden in gemept daar vaak zelf om vragen; huiselijk geweld is volgens hem dus een kwestie van eigen schuld, dikke bult – en wie het niet met PVV-kandidaat Ram eens is discrimineert mannen en is dus een seksist:
Als het al een waar is wat er staat, weten we niet wat de omstandigheden zijn en daarnaast zijn vrouwen niet onschuldig of zielig. Ook zwangere vrouw kan iemand met een koekenpan de hersens inslaan. Het is maar een open deur.
Maar in deze tijdgeest zijn mannen gelijk publiekelijk vooroordeelt en worden gelijk en altijd als dader gezien hoe seksistisch dit ook is.
Ram, Dennis Ram, what’s in a name?

Geen opmerkingen: