vrijdag 13 maart 2015

Literaire Trotski Quiz (74)Hoera! Een spelletje. Op de vorige quiz kwamen verschillende goede antwoorden binnen. De eerst die met de goede oplossing kwam, via de mail, de winnaar dus: Frans van Woerkom. Hulde. En wederom hoera.
Dat goede antwoord luidt: Manuel Kneepkens – ‘Frida Kahlo’. Nog niet gebundeld, online te vinden op: http://www.letteren010.nl/gedichten/frida-kahlo/

En dan nu de nieuwe opgaven:
1. welke romancier schreef onderstaande column; en
2. waar werd hij gepubliceerd?

Op zijn site onthult onderzoeksjournalist Carel Brendel – die onlangs in het nieuws kwam met zijn boek Het verraad van links – wie er achter de beweging Nederland Bekent Kleur, de club met wie Doekle Terpstra Nederland wil ontwilderen, schuilgaan.

Brendel heeft een uittreksel van de Stichting Nederland Bekent Kleur te pakken gekregen en kan de namen noemen van het bestuur van die stichting.

Trotskisten
Het gaat om drie Amsterdamse activisten met banden met de Socialistisch Alternatieve Politiek, een groep die lid is van de Vierde Internationale. De Vierde Internationale is het wereldwijde verband van trotskistische bewegingen.

Van Trotski is het idee van de ‘permanente revolutie’. Ook meende hij dat socialisme kon worden afgedwongen en dat het socialisme door internationale samenwerking van socialisten dichterbij gebracht kon worden, zodat de heilstaat van de arbeider kan worden gesticht.

Ook de Internationale Socialisten is een club van trotskisten. Kort geleden wisten ze landelijke aandacht te krijgen met een mediastunt - de oprichting van een anti-ex-moslim comité tegen Ehsan Jami.

Bevrijding
De IS onderhoudt ook sterke banden met de SP, die zelf is voortgekomen uit maoistische bewegingen. De IS heeft een unieke variant van het troskisme ontwikkeld.

De hoop op de trotskistische wereldrevolutie is gelegen in de opstand van onderdrukte moslims, allen slachtoffers immers van kolonialisme, imperialisme en zionisme. Via de bevrijding van de moslim volgt de bevrijding van u en mij.

Het lijkt erop dat leden van de IS en van de SAP zich in dezelfde kringen ophouden. Brendel schrijft:

‘Als ‘jonge feministe’ schreef Boumans [Saskia, bestuurslid van NBK] voor Grenzeloos [blad van de SAP] over feminisme en socialisme. Haar opvallendste artikel stond in december 2001 in De Socialist, het blad van de Internationale Socialisten(IS), de meest actieve trotskistische groep in Nederland.

Samen met Pepijn Brandon (leider van de IS), René Danen en Bastiaan van Perlo pleitte ze in felle bewoordingen voor een ‘tegenoffensief’ tegen volksmenner Pim Fortuyn, die in dit artikel werd omschreven als een soort Hollandse Haider. Dit alles vormde de inleiding tot een luidruchtige haatcampagne tegen Fortuyn, waarin de Internationale Socialisten en Nederland Bekent Kleur de hoofdrol speelden.’

Arme Terpstra
Sinds enkele dagen zingt ook de naam van René Danen door de media in verband met Nederland Bekent Kleur en de acties van Terpstra. Brendel:

‘Danen, aanvoerder van brede bewegingen als Keer ’t Tij en Nederlands Sociaal Forum, zat van 1998 tot 2003 in de Amsterdamse gemeenteraad voor Amsterdam Anders/De Groenen, een stadspartij waarin de trotskistische SAP is opgegaan.’

Met deze extreem-linkse activisten wil Terpstra Nederland zuiveren van het rechtse kwaad van Wilders. Weet die arme Terpstra waaraan hij begonnen is?

1 opmerking:

Anoniem zei

Leon de Winter, in Elsevier.

(rené)