vrijdag 6 augustus 2010

Wat voorafging


Vorige week zat er in de inbox een mailtje afkomstig van de mij onbekende Ernst ten Haaf:

Onlangs was ik aan het googlen op H.C. ten Haaf en kwam ik een stukje van jou van 2008 tegen op de blog Kortsluiting. Als ik het goed heb, zijn mijn en jouw opa elkaars broers. Ik heb bij het overlijden van mijn vader een map met documentatie gekregen betreffende onze overgrootvader H.C. ten Haaf. Hierin trof ik onder andere originele aanstellingsbrieven aan behorende bij verschillende functies die hij vervulde. De meeste van deze documenten zijn ondertekend door Paul Kruger zelf. Echter ook foto's van de familie en hun huis in Klerksdorp.
Mocht je het interessant vinden om dit materiaal in te kijken dan ben ik daartoe met plezier bereid.

Uiteraard heb ik meteen teruggemaild en inmiddels heb ik een aantal scans van documenten en foto’s in mijn bezit. Bovendien hebben we afgesproken elkaar na de vakantie te ontmoeten, in de hoop dat we elkaar kunnen aanvullen bij de reconstructie van onze voorgeschiedenis.
Dankzij de documenten ben ik al wat wijzer: zo wist ik wel dat mijn overgrootvader H.C. ten Haaf vanuit Nederland geëmigreerd was naar Transvaal (officieel de Zuid-Afrikaansche Republiek), maar had ik geen idee wanneer en waarom. Welnu, het blijkt een – polyglot begrip – carrière-move te zijn geweest. In 1888 kreeg de Nederlands Rijkstelegrafist 2de klasse Hendrik Christiaan ten Haaf de door de zaakwaarnemer van de Zuid-Afrikaansche Republiek in Nederland, Beelaerts van Blokland, ondertekende schriftelijke bevestiging dat hij was aangesteld als telegrafist in dienst van de Zuid-Afrikaansche Republiek.

Later ontving H.C. ten Haaf een door staatspresident Paul Kruger en staatssecretaris Leyds ondertekend document van dezelfde strekking.

Nadat H.C. ten Haaf zich gevestigd had in Klerksdorp, ging het voorspoedig met zijn ambtelijke carrière. Hierover een volgende keer meer.

1 opmerking:

Gebreidesjaals: Knitted Scarfs or Scarves zei

wat grappig, wete je inmiddels al meer ?
mieke ten haaf-mars