dinsdag 30 maart 2010

Literaire Trotski Quiz (41)


De voorgaande aflevering bleek erg eenvoudig, gezien het relatief grote aantal snelle reacties met het juiste antwoord. Maar het was dan ook een beetje een reclameblogje. Ziehier de volledige oplossing: karel ten haaf – Trotzki alledem! Uit: Karel ten Haaf (red.) – Zieteratuur. Concrete en visuele poëzie uit Nederland en Vlaanderen (Uitgeverij Passage, Groningen 2010), p. 136.
Vandaag weer een wat moeilijker te plaatsen passage, zo dunkt ons.
De vragen:
1. welke literator schreef onderstaande regels; en
2. aan welk oorspronkelijk Nederlandstalig werk (een roman) werd deze alinea ontleend?

In Antwerpen deed de Rijkswacht één van haar beruchte razzia’s zonder het medeweten van de stads- en gerechtelijke politie. Ze begon om negen uur stipt op zaterdasgavond. Ongeveer vijfhonderd manschappen in burger, plus een groot aantal BOBers uit verscheidene districten van het Vlaamse land, alle beschikbare honden, een afdeling van de Groep Dyane, een speciale interne anti-terreureenheid, vervoerd in combi’s, autobussen en particuliere auto’s werden allen in één keer ingezet in twee welbepaalde zones van de stad. De obligate stationsbuurt en de havenbuurt plus alle hotelletjes, pensionhuizen, Chinese, Griekse, Italiaanse, Joegoslavische, Tunesische, Turkse en Thaïse restaurants. Na een uur was de chaos compleet. Na drie uur was hij met geen pen meer te beschrijven. Met ongewone hardhandigheid vielen ‘commando’s’ in burger, bestaande uit zes man, gewapend met dienstpistolen de bedoelde ‘etablissementen’ binnen. Alle mannen moesten op Amerikaanse wijze met de voeten uiteen, de armen half gespreid, voorovergebogen tegen een muur gaan staan om gevisiteerd te worden. Wie protesteerde, werd uitgescholden of mishandeld. Een aantal flink gebouwde gastarbeiders van kleine gestalte werd zonder boe of ba de handboeien aangedaan en op brutale manier ‘aan de identiteitscontrole onderworpen’. Op enkele jongeren die zich in discobars amuseerden, werd hasj gevonden. Ze werden door grommende honden ‘vastgepind’, ter plekke aangehouden en naar de rijkswachtkazerne van de Korte Vlierstraat overgebracht waar ze nog een werden uitgescholden-en-mishandeld en in een grote cel opgesloten. Ook de CCC-psychose deed zijn duit in het zakje: vier jongens met Trotski-speldjes op hun jasje, in het bezit van ultra-linkse publikaties, werden zonder pardon in een busje gegooid en weggereden. Een van hen die het lied ‘No Passaran’ uit de Spaanse Burgeroorlog aanhief, werd bewusteloos geslagen.

2 opmerkingen:

Stormblast1953 zei

Ik geef het op, zeg het maar!!

Kortsluiting zei

Wij zeggen zeg niks. Voorlopig.