zaterdag 30 maart 2013

Literaire Trotski Quiz (66)

We zetten er een beetje de sokken in, om verloren tijd in te halen – dit heerlijke spel heeft veel te lang stilgelegen. De juiste oplossing van nummer 65. was: Louis Paul Boon – ‘Mini’. In: Boontjes 1967 (Houtekiet, Antwerpen-Amsterdam 2003), p. 221.

Behelsde de vorige opgave een tekst uit 1967, de huidige quiz betreft een veel recentere tekst (tip!).
De vragen:
1. wie schreef onderstaande tekst;
2. uit welk oorspronkelijk Nederlandstalig boek (een roman – tip2!) is deze korte vertelling afkomstig?


Trotski leeft!

In de jaren ’30 werd Van Kempen steeds vaker aangesproken op zijn gelijkenis met Trotski. Heb ik soms een sik, vroeg hij dan. Nee, moest men toegeven, een sik had hij niet.
Hij deed iets aan zijn bril, hij deed iets aan zijn haar, maar hoe meer hij zijn best deed om niet op Trotski te lijken, hoe meer argwaan hij ontmoette. Het was immers aannemelijk dat ook Trotski zijn best zou doen om niet op Trotski te lijken.
De meeste mensen bejegenden hem neutraal; zij vonden het gewoon leuk iemand te zien die ze kenden van het wereldtoneel. Sommigen bleken hem te bewonderen, of zelfs te adoreren. Anderen, en dat waren er eerlijk gezegd meer, verafschuwden hem, omdat hij als een vijand van hetzij de christenheid, hetzij de Sovjet-Unie werd beschouwd. Zo werd hij eensherkend door een houtvester in het Haagse Bos, een bijl in zijn hand, het schuim op zijn lippen.
In die tijd publiceerde Van Kempen onder pseudoniem politieke beschouwingen in Het Vaderland. In april ’38, op een receptie ter gelegenheid van de verjaardag van de Führer, raakte hij op de Duitse ambassade in gesprek met de persattaché. Deze complimenteerde hem fijntjes met zijn beheersing van het Nederlands, einfach tadellos.
Toen begreep hij dat de Duitsers, als ze er eenmaal op los gingen, hem zouden weten te vinden. Hij was inmiddels gescheiden van vrouw en kinderen, en zijn vader had hem een aanzienlijke som gelds nagelaten – Van Kempen besloot te emigreren.
Hij neigde naar de Verenigde Staten, maar toen hij de Bosatlas (32e druk) erop nasloeg, viel zijn oog toevallig op Mexico. Terstond kreeg hij visioenen van een boerderijtje – bosrand, waterloopje, zacht klimaat, afgelegen landstreek.
Mexico dus, waarom niet?

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Wie: Koos van Zomeren. Boek: Rondom Staal.

(rené)

Kortsluiting zei

We hebben een winnaar! Hoera voor René. Veelwerf.