dinsdag 18 oktober 2011

Literaire Trotski Quiz (57)

Waar wij dachten een moeilijke opgave te hebben voorgelegd aan onze quizdeelnemers, daar hadden wij buiten de waard genaamd Google gerekend. Stom natuurlijk, want we hadden de tekst zelf ook van internet gekopieerd. Maar liefst drie goede oplossingen kregen we. Via de mail eerst Jürgen Smit (“trotski opgave is vrij eenvoudig ditmaal - menno ter braak - het vaderland - maar dit is een antwoord buiten mededinging - anders is er voor jou ook geen lol aan en ja ik heb gegoogled”) en even later Frans van Woerkom (“Menno ter Braak herkende ik zonder googelen. Maar met googelen vind je de oplossing zo bij dbnl”). Op Kortsluiting zelf gaf René het goede antwoord. Kortom: driewerf hoera! voor de winnaars. Voor de volledigheid: Menno ter Braak – ‘Van den dubbelen adelaar naar het roode vaandel. Voordracht van Anton Verheyen.’ In: Het Vaderland. Woensdag 26 januari 1938.

Nummer 57 nu, volgens ons niet heel moeilijk edoch ongoogelbaar. De vragen:
1. welke literator schreef onderstaande passage; en
2. aan welk oorspronkelijk Nederlandstalig boek werden de nu volgende alinea’s ontleend?

Sneevliet had door de koloniale wereld gezworven, de Socialistische Partij opgericht in het toenmalige Nederlands-Indië, deelgenomen aan de oprichting van de Chinese Communistische Partij, en daarmee het gezicht van de wereld helpen veranderen.
De laatste keer dat ik Henk Sneevliet zag was op 22 juli 1941, de dag waarop Hitler de Sovjet-Unie was binnen gevallen. We waren het op menig punt oneens, bijvoorbeeld over de vraag of Leo Trotski al dan niet terecht in 1938 de Vierde Internationale had opgericht. Het gebeurde na de ideologische verwoesting van de Communistische Derde Internationale door Jozef Stalin, waardoor de Duitse Communistische Partij zich zonder slag of stoot overgaf aan Hitler, in 1933, en na de moord op duizenden communistische strijders in de Sovjet-Unie door diezelfde Stalin omdat zij oppositioneel waren. Wij waren het ook oneens over de vraag, of de Sovjet-Unie, ondermijnd door de stalinistische terreur en vervuiling, nog wel verdedigd moest worden tegen een overval van het Westerse kapitalisme, in casu het Duitsland van Hitler.
De discussie liep zo hoog op, dat ik Henk Sneevliet de scherpste verwijten naar het hoofd slingerde en de deur achter mij dicht smeet. Ongeveer acht maanden later werd hij, samen met mijn schoonmoeder en een aantal politieke vrienden gearresteerd en ter dood veroordeeld. De acht mannen werden op 13 april 1942 gefusilleerd.
Het was een slag voor de revolutionaire arbeidersbeweging in Nederland, die zij nog niet te boven is, het was ook een slag voor mij, die het in het laatste gesprek met Henk Sneevliet zo goed had geweten.

6 opmerkingen:

uhuru_now zei

Sal Santen, Sneevliet, rebel.

Kortsluiting zei

Half goed, uhuru_now. De schrijver is juist.
Kortom: een halve proost!

uhuru_now zei

Adios companeros, dan?

Kortsluiting zei

Neen.

Frans zei

Dapper zijn omdat het goed is. Blz. 9.

Kortsluiting zei

Jawel. Hup Frans!