donderdag 14 mei 2009

Ende collaboreert niet!


De post bracht mijn stemkaart (“stempas”) voor de Europese verkiezingen. Met als bijsluiter een door de gemeente Groningen uitgegeven foldertje, waarin onder meer te lezen staat: “Bij de Europese verkiezingen geldt voor het eerst een legitimatieplicht. Naast uw stempas moet u op het stembureau ook een geldig legitimatiebewijs laten zien. Dat is een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Uw legitimatiebewijs mag niet verlopen zijn. Andere documenten zoals een bankpasje of een OV-kaart zijn geen legitimatiebewijs. Zonder legitimatiebewijs mag u niet stemmen.”
Als reden voor de verplichte legitimatie wordt aangegeven: “Om fraude te voorkomen”. Niet alleen wordt hier duidelijk dat de overheid blijkbaar uitgaat van de slechte intenties of kwade wil van de burgers, maar ook wordt hier tussen neus en lippen de bewijslast even omgekeerd alsof het niks is. In een normaal rechtssysteem is het zo, dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen; de schuld van een verdachte moet worden aangetoond. In Nederland moet een onschuldige tegenwoordig dus bewijzen dat hij onschuldig is (aan het plegen van fraude in dit geval). Daar ik, Kortsluiting-Groningen, tegen een politiestaat ben, zal ik mij verzetten tegen deze schandalige maatregel, deze omkering van de bewijslast, en er mijn medewerking uiteraard niet aan verlenen. Mocht men mij op 4 juni in het stembureau beletten om mijn stem uit te brengen op een partij die zich verzet tegen de legitimatieplicht, dan zal ik deze aantasting van mijn democratische rechten aanvechten – indien nodig voer ik de zaak tot aan de hoogste rechter. Wat zullen we nou beleven!

14 opmerkingen:

Gelkinghe zei

Als je je legitimeren al ziet als omkeren van beewijslast, dan ben ben je er vast ook voor dat iedereen in jouw naam geld van jouw rekening kan halen?

Kortsluiting zei

Als ik met mijn verzekeringspas naar het ziekenhuis ga en me moet legitimeren om te bewijzen dat ik niet fraudeer met de verzekering, dan zie ik dat als omkering van de bewijslast.
Als ik met mijn stempas naar het stembureau ga en mij moet legitimeren om te bewijzen dat ik niet fraudeer, dan zie ik dat als omkering van de bewijslast.
Als ik met mijn pinpas een bedrag betaal of opneem en mij moet legitimeren om te bewijzen dat ik de eigenaar van die pinpas ben, dan zie ik dat als omkering van de bewijslast.

Ik wil maar zeggen Gelkinghe: in je reactie vergelijk je appels met peren.

Karel

der peter zei

over 10 jaar krijg je er een stempel bij Karel, of mag je dippen in een ernaast staande pot rode inkt.

Catharina zei

Nou, Gelkinghe! Wat een merkwaardige reactie. We praten toch niet over misdaad? We hebben het over stemrecht. En dat Karel stelt dat hij bij het uitvoeren van zijn grondwettelijke recht als een fraudeur behandeld wordt, vind ik eigenlijk de enige juiste conclusie.

En wat gebeurt er over een paar jaar(en laten we wel wezen, Gelkinghe, dat weet jij net zo goed als ik) als er "Mohammed" in zijn paspoort staat als hij met zijn stembriefje bij het bureau komt? Ik moet er niet aan denken.

rené zei

Legitimatie is geen vorm van ‘omgekeerde bewijslast’, omdat je geen beschuldiging hoeft te weerleggen. Die beschuldiging is er namelijk niet. De term ‘politiestaat’ is bizar, als minister Ter Horst op politie wil bezuinigen. Zou in een staat waar Kortsluiting het over heeft nooit gebeuren. Daar komt alleen maar politie bij. Nog wat: mijn paspoort is ook een Europees paspoort. Dat betekent dat 26 andere landen meekijken als Nederland het met de rechten van haar burgers niet zo nauw neemt.

Legitimatie voorkomt dat iemand anders er met mijn stem vandoor gaat. Geen bewijsvoering dus, maar preventie. Ik wil mijn stemrecht niet inruilen voor een principieel standpunt over wel of geen legitimatie. Ik denk dat Kortsluiting dat wel doet. Ik ben bang dat zijn stem voor Europa verloren gaat.

Marjan (Catharina) zei

"het leven wordt op deze manier een stuk veiliger en dat mag van mij best ten koste gaan van een beetje privacy, want ik heb toch niets te verbergen"

Dit is het meest gehoorde antwoord op de vraag "waarom verkwansel je je grondwettelijke recht op privacy?"

rené zei

Ik vind registreren bij Google om te reageren op dit blog een grotere inbreuk op mijn privacy dan het tonen van mijn paspoort.

Kortsluiting zei

Beste René,

Ik moet juist wel een beschuldiging weerleggen: namelijk dat ik mezelf voordoe als iemand anders, met het oogmerk te frauderen. M.a.w. men gaat ervan uit dat ik een fraudeur ben, tenzij ik het tegendeel bewijs door me te legitimeren.

En dat registreren bij google: dat kun je onder welke naam dan ook doen, vanaf welke computer dan ook - dus dat kan volkomen anoniem. Volstrekt onvergelijkbaar dus met de legitimatieplicht.

Karel

rené zei

Iedereen kan op deze pagina lezen dat Kortsluiting en Karel één en dezelfde persoon zijn. Dat ligt er dik boven op en is dus ook geen geheim. Er is een reden voor: schrijvers gebruiken wel-es een pseudoniem. Maar jij gaat nog steeds uit van een beschuldiging. Die is er niet. Dus je hoeft ook niks te weerleggen.

Kortsluiting zei

Op deze pagina spreekt Kortsluiting inderdaad door de mond van Karel. Ik - ondergetekende - weet namelijk niet hoe Daniël over dit onderwerp denkt (Kortsluiting = Daniël + Karel) en onderteken dus met mijn naam. Dit heeft echter weinig met het onderwerp van discussie te maken.

Als ik niets hoef te weerleggen, waarom moet ik me dan legitimeren als ik in het stembureau de stempas van Karel ten Haaf overhandig en zeg dat ik Karel ten Haaf ben? Omdat men mij op mijn woord gelooft? Of omdat men mij wantrouwt en ik moet bewijzen dat ik niet lieg, terwijl er geen enkele reden is om aan te nemen dat ik lieg?

Karel

Stormblast1953 zei

Ja kerel, we leven, nog, in een democratie en daar is in besloten dat we mogen gaan stemmen in elke stemburo in de gemeente Groningen. Om aan die wens van velen tegemoet te komen heeft men inderdaad de legitimatie plicht in moeten voeren , of je het wil of niet. Er zijn altijd mensen die kwaad in de zin hebben. Beste Karel ,inmiddels ben ik ruim 20 jaar zeer gewaardeerd als eerste, tweede, derde lid en zelfs voorzitter van een stemburo hier ter gemeente Groningen, maar na een ''opleiding voor het ''nieuwe stemmen'' vorige week, kan ik je vertellen dat van ons de stemcomputer had mogen blijven, Fraude gevoelig of niet!!!
De legitimatie dekt denk ik trouwens niet de lading die jij denkt aan te treffen.
Veel plezier met het uitbrengen van je ongetwijfeld zeer doordachte stem, en geniet van JOUW moment!!!

Kortsluiting zei

Het advies van de Kiesraad aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, “Legitimatieplicht in het stemlokaal”, gedateerd 22 juni 2007, telt 9 pagina’s. Het enige argument voor invoering is: “Invoering van een legitimatieplicht zal de mogelijkheden van het plegen van het strafbaar feit van het zich bij een stemming voordoen voor een ander, doen afnemen.”(p. 7)
[Zo ken ik er ook nog wel één: ‘Invoering van een avondklok zal de mogelijkheden van het plegen van het strafbaar feit van het fietsen zonder licht, doen afnemen.’]

De conclusie van het advies: “Alles overwegende is de Kiesraad van mening dat de voordelen van invoering van een legitimatieplicht bij het stemmen in een stemlokaal zwaarder wegen dan de nadelen. De Kiesraad hecht veel waarde aan een wijze van stemmen waarbij de mogelijkheden van het plegen van een strafbaar feit, namelijk zich bij een stemming voordoen voor een ander, zich tot een minimum beperken. Het is van groot belang dat de burger vertrouwen heeft in het kiesstelsel. Invoering van een legitimatieplicht kan hieraan, naar het oordeel van de Kiesraad, een belangrijke bijdrage leveren.
Concluderend adviseert de Kiesraad de Staatssecretaris om over te gaan tot invoering van een algemene legitimatieplicht in het stemlokaal.” (p. 8)

Het staat er dus gewoon, open en bloot: de enige reden voor invoering van de identificatieplicht in het stemlokaal is (ik parafraseer) ‘de kiezer zou wel eens fraude kunnen plegen, dus moet de kiezer bewijzen dat hij of zij geen fraude pleegt’; oftewel ‘we vertrouwen de burger niet, dus moet de burger bewijzen dat hij of zij wel te vertrouwen is.’


Voor het advies zie: http://www.kiesraad.nl/nl/Overige_Content/Bestanden/Advies-Adviezen/advies_legitimatieplicht.pdf

Marjan zei

Wat wel aardig en vooral heel sneu en bedenkelijk is: de kiesraad dekt zich dus alvast in tegen de oneigenlijke argumenten van de populistische (lees: fascistische) oppositie.

Ik ga niet stemmen. Sorry, Karel.

Kortsluiting zei

@Stormblast1953: Ik zal zeker proberen MIJN moment te beleven en mij dus, met mijn stempas, naar het stemlokaal begeven. Maar ik zal weigeren me te legitimeren;
@Marjan: wat betekent dat ik hoogstwaarschijnlijk - je weet het niet: misschien wordt mij niet gevraagd om me te legitimeren - dus ook niet zal stemmen; niet omdat ik dat niet wil, maar omdat het mij belet wordt.

Karel