vrijdag 1 april 2011

Literaire Trotski Quiz (50)


Het is de lezers van ons blog wellicht ontgaan, maar op de vorige opgave kwam een correct antwoord binnen – via Facebook. De volledige vindplaats van de vraagtekst 49 is: Karel ten Haaf – In de geest van Oktober. Het verhaal van Peter Drenth (Uitgeverij Passage, Groningen 1999), p. 41. [Aanvulling 6 april: het was de redactie ontgaan dat er ook op Kortsluiting een juist - en volledig - antwoord werd gepost, met paginanummer en al; kameraad Ron Blom, gefeliciteerd!]
Goed, gaan we over tot de jublileumjubel: Joechei! Aflevering vijftig! Pet af! Geef antwoord!
1. welke literator schreef onderstaande regels; en
2. aan welke oorspronkelijk Nederlandstalige roman werd deze passage ontleend?

‘Heb je een roman van Jean-Philippe Toussaint gelezen?’vroeg Zundap. ‘Bijvoorbeeld De badkamer?’ ‘Nee,’ zei de man beslist, ‘waarom zou ik dat doen?’ ‘Om literatuur te smaken,’ zei Zundap, ‘om bij te leren en te gillen van genot om zo veel stilistiek.’ ‘Ik lees niet, ik zuip,’ zei Van Holleweghe. ‘Dus ook niets van Edgar Allan Poe?’ vroeg Zundap. ‘Geen letter,’ zei Van Holleweghe. ‘Je begrijpt toch dat dit zo niet kan blijven duren?’ zei Zundap. ‘Toch wel,’ zei Van Holleweghe. ‘Ik ga m’n hele leven lang geen enkel boek lezen.’ ‘Ook niet van Elvis Peeters?’ vroeg Zundap. ‘Elvis?’ zei Van Holleweghe. ‘Heet die klootzak Elvis? Wie noemt er z’n kind Elvis? Dat is een regelrechte schande.’ ‘Ja,’ zei Zundap, ‘er is maar één Elvis die naam waardig en dat is Elvis Costello.’ ‘En Elvis Presley dan?’ zei Van Holleweghe boos. ‘Die heeft voor mij afgedaan,’ zei Zundap, ‘sinds bekend werd dat hij z’n vrouw Priscilla prikte met een prikstok. En sloeg met een slager. En kneep met een knijper. En Leon Trotski, ken je die? Die werd door Stalin achternagezeten tot in Mexico, zij het niet door Stalin persoonlijk maar door z’n broer Palin. Michael Palin. Een Rus van de ergste soort. Ken je die sketch waarin de ene de andere de plomp in slaat met een grote vis? Dat was lachen. Ach, 1969. Wat een jaar.

2 opmerkingen:

coen zei

Herman Brusselmans

Karel ten Haaf zei

In de gloria voor Coen. Hiep hiep.
Voor de na-slaanders: Herman Brusselmans – Van drie tot zes (Prometheus, Amsterdam 2011), pp. 183-184.