woensdag 30 september 2009

Het debuut van Machteld Brands


Gedurende het studiejaar 2008-2009 was zij de RuG-dichter: Machteld Brands. Op 8 oktober, volgende week donderdag dus, verschijnt de poëtische neerslag van dit RuG-dichterschap. De titel van de bundel "blijft nog even geheim", zo meldt ons de dichteres. Daarmee bedoelt ze niet dat de bundel blijft nog even geheim heet, maar dat de titel pas ter presentatie bekend zal worden gemaakt. Die presentatie nu, vindt plaats op 8 oktober - zoals reeds hierboven opgemerkt. Plaats van presentatie is café Marleen, Kleine Pelsterstraat 7 te Groningen. De dichteres zelve meldt: "Hapjes en drank zijn gratis (jaja..), dus dat mag geen reden zijn om niet te komen. Het begint om 16.30 uur en zal waarschijnlijk niet eindeloos duren. Muziek wordt verzorgd door Dicky Gilbers (een van mijn docenten) en zijn band."
Door al dat ge-RuG moet de redactie-Groningen onwillekeurig terugdenken aan zijn eigen studietijd aan genoemd instituut: de RuG. Dat de redactie (ook die te Rotterdam) de studie Nederlandse Taal- en Letterkunde niet voltooide, oftewel sjeesde, is nu even niet van belang; maar het werkwoord sjezen is dermate fraai dat we toch even gewag maken van dit verder onbelangrijke feit. Wat nog wel even gemeld moet worden: toen de Groninger redactie begin jaren tachtig aan de RuG studeerde, ging de mare dat er een feministische actiegroep was geweest die de harten van vrijwel alle mannelijke studenten had gestolen, door overal in Stad affiches aan te plakken met de leuze "Meer vrouwen op de RuG".
Maar waar het werkelijk om gaat: komt allen donderdag 8 oktober om 16.30 uur naar café Marleen om Machteld Brands' eersteling feestelijk ten doop te houden en vervolgens aan te schaffen. Wat de bundel kost is niet bekend, signeren is gratis.

Geen opmerkingen: