zaterdag 17 januari 2009

Literaire Trotski Quiz (25)


De vorige quiz leverde geen enkele reactie op. Ik wijd dit maar aan het feit dat ik in de inleiding stelde de dag na publicatie naar Schiermonnikoog te vertrekken, naar aanleiding waarvan onze slimme quizdeelnemers (m/v) concludeerden dat ik dus niet in staat zou zijn te reageren op de ingezonden oplossingen. Dat onze lezertjes dit spel niet leuk vinden, wil er bij mij namelijk niet in en weiger ik dus te geloven. De goede oplossing van de vorige quiz was: Koos van Zomeren – Een jaar in scherven (Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam 1988), pp. 231-232.
Ik stel er prijs op te verklaren, alvorens de volgende opgave bekend te maken, dat ik de komende periode meermalen daags Kortsluiting zal bekijken, om te controleren of er gereageerd is op de meest recente, nu volgende, Literaire Trotski Quiz, en dat ik dan ook waarschijnlijk op de dag van inzending nog zal duidelijk maken of de geposte oplossing(en) de juiste is (zijn). Ik vertrouw erop dat de twee mensen van wie ik zeker weet dat ze over de juiste oplossing niet hoeven na te denken, hun ijdelheid in bedwang weten te houden.
De vragen:
1. wie is de auteur van onderstaande passage; en
2. aan welk oorspronkelijk Nederlandstalig toneelstuk werden deze alinea’s ontleend?

(Assistente komt opnieuw binnen, laat de deur open staan. Uit de verte klinkt de stem van de tandarts.)

Tandarts: Doet ie et nou?

Assistente: Néé dokter! (Tot de aanwezigen): De zoemer is kapot.
(Ze verdwijnt weer.)

Derde patiënte: Maar dat moest toch niet voorkomen! Nou hebben we hier meer dan een kwartier van onze tijd verdaan.

Vijfde patiënte (spottend): Amerikaanse sabotage tegen het proletariaat!

Derde patiënte (vinnig): Ach houd u zich d’r buiten. U bent nog niet droog achter uw oren… (Tot vierde patiënte): Hoe zit het nou met uw antwoord? Wat zegt u van Indonesië. En van Eén Mei? En van de huren? En van de gulden van Joekes?

Vierde patiënte: Voorlopig niets.

Derde patiënte: Ha ziet u nou wel! U vindt dat allemaal prachtig zeker?

Vierde patiënte: Prachtig? Ik vind het verschrikkelijk!

Derde patiënte: Verschrikkelijk? O, maar bent u dan niet van de Partij van de Arbeid? Dat dacht ik anders. Zoiets ruik ik gewoon. Dus u zit niet in het schuitje met Drees en Vorrink en de hele kliek. Maar u moet óók niets van de communisten hebben…? (Ze gaat ineens met een ruk overeind zitten en toont duidelijk haar afkeer.) O, maar dan bent u zeker Trotzkist! Nou, dat is nog veel erger!

Vijfde patiënte: Toe maar!

Tweede patiënte: Waar hebben ze het nou weer over?

Vierde patiënte: Nee mevrouw, u vergist u. Ik ben geen Trotzkist. Ik ben wel degelijk iemand die in het schuitje van Drees en Vorrink en de hele kliek zit.

3 opmerkingen:

vijfde patiënt - Maarten zei

A. Marja - Kiespijn, kabel en critiek.

coen zei

Zit ik me daar mijn ijdelheid in te houden.

Kortsluiting zei

@Maarten: Bijna helemaal goed. De juiste oplossing luidt: A. Th. Mooij – Kiespijn, Kabel en Critiek (Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid, Amsterdam-W. [1949]), pp. 8-9.
Daar A. Th. Mooij beter bekend is onder zijn pseudoniem A. Marja: Maarten, gefeliciteerd.

@Coen: Dank voor je bescheidenheid.