zaterdag 14 april 2012

Dapper zijn omdat het goed is


Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst bij het monument op het terrein van het crematorium ‘Velsen’ te Driehuis/Westerveld (gemeente Velsen) om de herinnering levend te houden aan de gevallen revolutionair-socialisten en hun strijd voor socialisme en vrijheid. Bij die herdenking gaat het welbewust ook om de strijd tegen fascisme, rassenwaan en oorlog die - helaas - nog steeds actueel blijft. Dit jaar vindt de herdenking plaats op zondag 15 april.

Gisteren, 13 april, was het 70 jaar geleden dat de moord op de leden van het Marx-Lenin-Luxemburg Front bij het kamp Amersfoort plaatsvond. Daarom wil het organiserend comité juist aan deze herdenking meer aandacht schenken. Na de gebruikelijke herdenking bij het monument op Westerveld (om 11.30 uur) treedt 's middags in gebouw De Dwarsligger in IJmuiden het muzikaal-poëtische trio Trias Poëtica op, het enige trio ter wereld dat uit vier personen bestaat. Dat zijn: Jan Bontje, Carlos Bréton Ferrer, Frans Lodewijk en Marcus Mulder. Het trio gaat, zoals het zelf zegt, 'zijn eigen weg' en past in geen enkel hokje. De groep is geëngageerd, maar onafhankelijk en aan geen enkele partij gebonden.

Let op: Door werkzaamheden aan het spoor rijden er op zondag 15 april bussen tussen Haarlem en Driehuis. Wie om 10.12 uur vertrekt van Haarlem-station arriveert om 10.33 uur in Driehuis; die van 10.27 u. arriveert rond 10.48 u.; die van 10.42 u. arriveert rond 11.03.

Over het waarom van deze herdenking schrijft de revolutionair-socialistische auteur Maurice Ferares:

Het was gisteren - 13 april 2012- zeventig jaar geleden dat Henk Sneevliet, Willem Dolleman, Ab Menist, Cor Gerritsen, Jan Schriever, Jan Koeslag, Jan Edel en Rein Witteveen door een Duits vuurpeleton werden doodgeschoten. De eerste zeven waren leiders van het illegale Marx-Lenin-Luxemburg Front, Witteveen was de drukker van het blad Spartacus, dat door hen werd uitgegeven.
[Op 16 oktober 1942 werden MLL Fronters Aaldert IJmkers en Johan Roebers door de nazi’s vermoord – ook zij worden morgen herdacht. – KtH]
Wij herdenken deze moedige revolutionaire socialisten, die tijdens de Duitse bezetting de idealen van het anti-fascisme bleven hooghouden en hun leven gaven voor de bevrijding van de onderdrukten in de wereld. Zij waren ook degenen die in hun blad als eersten hadden opgeroepen tot algemene staking tegen de antisemitische maatregelen van de Duitse bezetters.
Zonder aan de verdiensten van de kameraden van Sneevliet iets af te doen, willen we niet onvermeld laten dat Henk Sneevliet, onbetwist de grootste Nederlandse socialistische revolutionair moet worden genoemd. Hij was een van de oprichters van de Chinese Communistische Partij in 1921, mede initiatiefnemer van de oprichting van de Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV) in mei 1914 – voorloper van de Partai Kommunis Indonesia (PKI) in voormalig Nederlands Indië. Vanwege zijn revolutionaire standpunt (Indonesië los van Holland!) werd hij uit Nederlands Indië verbannen en werd hij vertegenwoordiger voor de Communistische Internationale in Azië op voordracht van Lenin. Terug in Nederland zat hij enige tijd in de Tweede Kamer als afgevaardigde van de Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij. Hij werd gekozen bij de verkiezingen in 1933 terwijl hij in de gevangenis zat voor zijn oproep tot steun aan de muitende matrozen op het Nederlandse oorlogsschip De Zeven Provinciën.
In de laatste brieven aan zijn naasten vanuit de gevangenis in april 1942 schreef hij altijd geprobeerd te hebben om te leven naar de Indonesische zegswijze Berani Karena Benar – Dapper zijn omdat het goed is.

Maurice Ferares

Geen opmerkingen: